logo

Bijlage Gebruikte databestanden

Kwetsbaar en eenzaam? Risico’s en bescherming in de ouder wordende bevolking. Cretien van Campen, Frieke Vonk, Theo van Tilburg (vu Amsterdam). Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, juni 2018

Gebruikte bestanden

Onderzoek naar Ouderen in Instellingen: OII2015

Longitudinal Aging Study Amsterdam: LASA 1992 - 2016

Evaluatie Hervorming Langdurige Zorg - Melders: HLZ2016

CBS Statline

Gezondheidsmonitor volwassenen 2012
In de gezondheidsmonitor volwassenen van de GGD'en, het CBS en het RIVM is in 2012 aan ruim 350.000 Nederlanders van19 jaar en ouder gevraagd naar onder meer hun beweeggedrag en sportdeelname.

Home / Publicaties / Alle publicaties / Publicaties 2018 / Kwetsbaar en eenzaam? / Bijlage Gebruikte databestanden

Menu