logo

Bijlage Gebruikte databestanden

LHBT-monitor 2018. Gabriël van Beusekom, Lisette Kuyper. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, november 2018

Gebruikte bestanden

SCP Leefsituatie-index: SLI 2012-2017

CBS Veiligheidsmonitor: VM 2012-2017

CBS Gezondheidsenquête: GE 2014-2016

CBS diverse registatiebestanden: Basisregistratie personen (BRP '18), Stelsel van sociaal-statistische bestanden (SSB), Integraal Huishoudens Inkomen, Opleidingsniveaubestand, Polisadministratie

Seks onder je 25e: S25'17
Het onderzoek Seks onder je 25e (S25) is een grootschalig representatief onderzoek naar de seksuele gezondheid van jongeren in Nederland. Dit onderzoek is uitgevoerd door Rutgers en Soa Aids Nederland in samenwerkingmet GGD’en, het RIVM en het CBS. Zie de website seksonderje25e.nl voor meer  informatie over dit onderzoek.

 

 

Home / Publicaties / Alle publicaties / Publicaties 2018 / LHBT-monitor 2018 / Bijlage Gebruikte databestanden

Menu