logo

Lastige kwesties

Acht focusgroepen over vertegenwoordiging en stemmen

Lastige kwesties
pdf, 357kB

Gerelateerde informatie

Auteur(s)
Paul Dekker Josje den Ridder
Publicatiedatum
21 juni 2018
Trefwoorden
Politiek
Aantal pagina's
61
ISBN/ISSN/anders
978 90 377 0878 3
Volgnummer
2018-20

Als elektronische publicatie verkrijgbaar; niet in druk.

Sinds begin 2017 is de staatscommissie parlementair stelsel aan de slag om te bezien of onze democratie voldoende toekomstbestendig is. De staatscommissie heeft het SCP gevraagd om al voorgenomen kwalitatief onderzoek naar niet-stemmen uit te breiden met onderwerpen van de commissie.

Dat is gebeurd in acht groepsgesprekken over vertegenwoordiging en (niet-)stemmen. De gesprekken vonden in september 2017 plaats in vier plaatsen (Amsterdam, Assen, Dordrecht en Eindhoven). Ze bieden meer inzicht in de achtergronden van de zorgen, wensen en gedragsmotivaties van Nederlandse burgers ten aanzien van de Nederlandse parlementaire democratie en verkiezingen. Vertegenwoordiging en verbeteringen aan het parlementaire stelsel blijken niet alleen voor politici en onderzoekers lastige kwesties, maar ook voor de deelnemers aan de groepsgesprekken – voor wie dit natuurlijk geen dagelijkse kost is. Enkele onderwerpen keren echter vaker terug in de groepsgesprekken en leven blijkbaar wel: de moeilijkheid om een partij te vinden waarmee je het helemaal eens bent, het (te) grote aantal politieke partijen en het onbegrip over afsplitsingen en ‘zetelroof’.

Dit rapport geeft een samenvatting en duiding van de groepen en reflecties op verbeteringen van het parlementaire stelsel op het gebruik van focusgroepen. Het is door de staatscommissie gebruikt voor zijn op 21 juni 2018 uitgebrachte tussenrapport.

Menu