logo

Net als thuis

Wooninitiatieven opgezet door ouders voor hun kinderen met een beperking

Net als thuis
pdf, 1012kB

Gerelateerde informatie

Auteur(s)
Inger Plaisier Mirjam de Klerk
Publicatiedatum
17 april 2018
Trefwoorden
Mensen met een beperkingWonen
Aantal pagina's
132
ISBN/ISSN/anders
978 90 377 0863 9
Reeks
Publicatie
Volgnummer
2018-8
Uitgever
SCP

Rapport is als druk en als pdf (vanaf deze pagina te downloaden) beschikbaar.

Ouders van een kind met een (verstandelijke, psychische of meervoudige) beperking zetten soms zelf een woonvorm op waarin hun kinderen in groepsverband met zorg en ondersteuning kunnen wonen, vaak als alternatief voor een plek in een zorginstelling. De zorg en ondersteuning kopen zij collectief in, meestal met een persoonsgebonden budget.

In dit kwalitatieve onderzoek verkennen we wie de ouders achter deze ‘ouderinitiatieven’ zijn, waarom ze dit initiatief hebben genomen en wie er in de woonvormen wonen. Hoe is het voor ouders om zelf een ouderinitiatief te beheren? Welke factoren dragen bij aan succes en welke knelpunten ervaren zij? Ook gaan we in op hoe ouders de toekomst zien, de dilemma’s waar zij voor komen te staan en de manier waarop huidige en toekomstige knelpunten het hoofd zou kunnen worden geboden.

We beschrijven dit alles vanuit het perspectief van ouders, maar ook professionals die de ouderinitiatieven adviseren bij de opzet en beheer ervan en enkele zorgaanbieders komen aan het woord.

Menu