logo

Bijlage Gebruikte databestanden

Opvattingen over seksuele en genderdiversiteit in Nederland en Europa. Lisette Kuyper. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, mei 2018

Gebruikte bestanden

Culturele veranderingen in Nederland: CV 2006-2016

SCP Leefsituatie-index: SLI 2012-2016

Health Behaviour in School-aged Children: HBSC 2009, 2013, 2017

European Social Survey: ESS 2002-2016/17 (ronde 1 tot en met 8). European Social Survey Round 1-8 Data (2002-2016). NSD - Norwegian Centre for Research Data, Norway – Data Archive and distributor of ESS data for ESS ERIC.

Menu