logo

Overall rapportage sociaal domein 2017

Wisselend bewolkt

Overall rapportage sociaal domein 2017
pdf, 2MB

Gerelateerde informatie

Auteur(s)
Evert Pommer Jeroen Boelhouwer Evelien Eggink Anna Maria Marangos Ingrid Ooms
Publicatiedatum
04 december 2018
Aantal pagina's
244
ISBN/ISSN/anders
978 90 377 0895 0
Reeks
Publicatie
Volgnummer
2018-28
Uitgever
SCP

Deze publicatie is zowel in druk als in pdf (zie deze pagina) beschikbaar.

Van de Overall rapportage sociaal domein 2017 is ook een aparte Samenvatting gepubliceerd.

Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015, de Jeugdwet en de Participatiewet. De “Overall rapportage sociaal domein” geeft – op landelijk niveau – inzicht in ontwikkelingen die zich in dat domein voordoen. In 2016 verscheen de eerste rapportage, in 2017 de tweede. Deze derde publicatie bestaat uit 2 delen.

Eerst wordt op basis van een enquête gerapporteerd over de kwaliteit van leven van mensen in het gedecentraliseerde sociaal domein. Besproken worden onder meer de problemen die mensen ondervinden en de mate waarin zij die problemen zelf of met behulp van hun sociale netwerk kunnen oplossen. Aandacht is er verder voor kwetsbaarheid, eenzaamheid, participatie en (zelf)redzaamheid; ook komen gegevens over tevredenheid met (onderdelen van) het leven aan bod. Tot slot kijken we naar verschillen in kwaliteit van leven tussen in- en uitstromers van voorzieningen.

Vervolgens wordt een cijfermatig overzicht gegeven van het gebruik van individuele voorzieningen in het sociaal domein: wie zijn gebruikers, hoeveel zijn het er en hoeveel mensen stromen in of uit? Ook stapeling van voorzieningengebruik en regionale verschillen daarin worden behandeld.

De rapportage sluit af met een samenvatting en een beschouwende blik op de ontwikkelingen die we zien en op de benodigde veranderingen in de manier waarop gemonitord wordt.

In de infographic Burgers geholpen? leest u de zeven belangrijkste bevindingen uit het rapport.

Infographic - Sociaal domein 2017 voorkant

Infographic - Burgers geholpen?

Home / Publicaties / Alle publicaties / Publicaties 2018 / Overall rapportage sociaal domein 2017

Menu