logo

Bijlage Gebruikte databestanden

Overall rapportage sociaal domein 2017. Wisselend bewolkt. Evert Pommer, Jeroen Boelhouwer, Evelien Eggink, Anna Maria Marangos, Ingrid Ooms. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, december 2018

Gebruikte bestanden

SociaalDomeinIndex: SDI 2015-2017

Continu onderzoek burgerperspectieven: COB 2014|4, 2016|1, 2017|3 en 2018|1

CBS Statline

CBS stapelingsbestand: In het zogeheten stapelingsbestand is voor elke Nederlander bekend van welke voorziening deze gebruikmaakt. Het bestand is alleen bij het cbs te raadplegen en de gegevens kunnen uitsluitend geanonimiseerd worden geanalyseerd. Zie ook bijlage 2.

Menu