logo

Publieke voorkeuren

Een methodologische en inhoudelijke verkenning van voorkeuren voor publieke voorzieningen

Publieke voorkeuren
pdf, 1MB

Gerelateerde informatie

Auteur(s)
Martin Olsthoorn Ab van der Torre
Publicatiedatum
26 april 2018
Trefwoorden
OverheidsuitgavenPublieke opinieVoorzieningen
Aantal pagina's
77
ISBN/ISSN/anders
978 90 377 0867 7
Reeks
Publicatie
Volgnummer
2018-10
Uitgever
SCP

Als pdf verkrijgbaar; niet in druk.

De overheid verzorgt een breed scala aan voorzieningen voor haar burgers. Zij borgt de toegang tot sociale zekerheid, zorg, ondersteuning, onderwijs, huisvesting, vervoer, sport, cultuur, en zij draagt zorg voor openbare orde en veiligheid, defensie, ontwikkelingssamenwerking, milieubescherming, en het algemene bestuur van het land. Niet iedereen maakt in gelijke mate gebruik van deze voorzieningen en niet alle burgers hechten er een even grote waarde aan. Een relevante vraag voor zowel de politiek als het beleid is daarom hoe verschillende groepen Nederlanders aankijken tegen de voorzieningen die de overheid verzorgt.

In dit rapport worden methoden om de voorkeuren van mensen voor publieke voorzieningen in kaart te brengen doorontwikkeld, en worden de inhoudelijke inzichten die ze opleveren verkend. In deze studie is gebruikgemaakt van een vragenlijst die is ontwikkeld door het Sociaal en Cultureel Planbureau, met daarin begrotingsspellen en vignettenvragen die de voorkeuren voor publieke voorzieningen in kaart brengen. Het rapport biedt methodologische inzichten voor de meting van voorkeuren in het algemeen en voorkeuren voor publieke voorzieningen in het bijzonder. Hoewel verkennend van opzet biedt het rapport een aanvulling op de inhoudelijke kennis op dit gebied.

Home / Publicaties / Alle publicaties / Publicaties 2018 / Publieke voorkeuren

Menu