logo

Regionale ontwikkelingen in het aantal potentiele helpers van oudere ouderen tussen 1975-2040

Zal er in de toekomst voldoende mantelzorg beschikbaar zijn voor ouderen? Deze vraag wordt prangend doordat de bevolking in Nederland (versneld) vergrijst in de komende decennia. Uit de eerste analyse van het PBL/SCP blijkt dat er grote regionale verschillen zijn in het kwantitatieve potentieel voor het geven van mantelzorg.

Deze publicatie is de eerste uit het project Toekomst voor de mantelzorg en is door het PBL uitgegeven.

Home / Publicaties / Alle publicaties / Publicaties 2018 / Regionale ontwikkelingen in het aantal potentiele helpers van oudere ouderen tussen 1975-2040

Menu