logo

Bijlage Gebruikte databestanden

Syriërs in Nederland. Een studie over de eerste jaren van hun leven in Nederland. J. Dagevos, W. Huijnk, M. Maliepaard (wodc), E. Miltenburg. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, juni 2018

Gebruikte bestanden

Nieuwe Statushouders in Nederland: NSN 2017

Survey integratie minderheden:  SIM 2015

Enquête beroepsbevolking: EBB 2014

Survey integratie nieuwe groepen: SING 2009

 

Home / Publicaties / Alle publicaties / Publicaties 2018 / Syriërs in Nederland / Bijlage Gebruikte databestanden

Menu