logo

Bijlage Gebruikte databestanden

Tijdelijk werk geven. Invloed van laagconjunctuur en langdurende ziektegevallen. E. Josten, J.D. Vlasblom. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, mei 2018

Gebruikte bestanden

Enquête beroepsbevolking: EBB 2003-2017

Arbeidsaanbodpanel: AAP 1994-2014

Arbeidsvraagpanel: AVP 2003-2017

 

 

 

Home / Publicaties / Alle publicaties / Publicaties 2018 / Tijdelijk werk geven / Bijlage Gebruikte databestanden

Menu