logo

Bijlage Gebruikte databestanden

Van sociale werkvoorziening naar Participatiewet. Klarita Sadiraj, Stella Hoff, Maroesjka Versantvoort. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, september 2018

Gebruikte bestanden

CBS microdata, zie CBS website

Menu