logo

Bijlage Gebruikte databestanden

Veranderde zorg en ondersteuning voor mensen met een beperking. Mariska Kromhout, Nora Kornalijnslijper, Mirjam de Klerk. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, juni 2018

Gebruikte bestanden

Onderzoek zorggebruik - zorgenquête: OZG 2015

Evaluatie Hervorming Langdurige Zorg - Melders: HLZ 2016

Centrum Indicatiestelling Zorg: CIZ 2016

CBS Statline

CBS MLZ Statline: cijfers van de Monitor Langdurige Zorg

IV3-infomatie: door gemeenten aan het CBS verstrekte financiële gegevens

Trimbos instituut: Panel Psychisch Gezien

Verder zijn registratiegegevens gebruikt van het CAK, NIVEL, en Zorginstituut Nederland

Menu