logo

Bijlage Gebruikte databestanden

Verdringing op de arbeidsmarkt. Wiljan van den Berge, Jan Dirk Vlasblom, Jos Ebregt, Lisa Putman, Jochem Zweerink, Marloes de Graaf-Zijl. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, oktober 2018

Gebruikte bestanden

CBS Statline

CBS microdata, zie CBS website

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)

Verdringing op de arbeidsmarkt (VEAM 2017)  gehouden onder het LISS Panel

 

 

Menu