logo

Vermogens(ongelijkheid): definities en meetmethoden

Notitie ten behoeve van het gesprek van de commissies voor Financiën en Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Eerste Kamer met enkele deskundigen over het onderwerp vermogensongelijkheid op dinsdag 11 september 2018.

Deze SCP notitie vormde de schriftelijke inbreng van het Sociaal en Cultureel Planbureau in het deskundigengesprek over vermogensongelijkheid met de commissies Financiën en Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Eerste Kamer der Staten Generaal op 11 september 2018. Dit gesprek vond plaats op initiatief van de Eerste Kamer en had als doel na te gaan of het mogelijk is te komen tot één werkbare definitie, of gelaagde definities, van vermogensongelijkheid, ten einde de inzichtelijkheid en uniformiteit van de gehanteerde begrippen en indicatoren te vergroten. Deze notitie gaat in op de definities en het meten van vermogen en vermogensongelijkheid, en inventariseert de beschikbare nationale en internationale databronnen.

Home / Publicaties / Alle publicaties / Publicaties 2018 / Vermogens(ongelijkheid): definities en meetmethoden

Menu