logo

Bijlage Gebruikte databestanden

Werken aan de start. Ans Merens, Freek Bucx. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, januari 2018

Gebruikte bestanden

Arbeidsaanbodpanel: AAP 2014

CBS: CBS Statline, Basisregistratie personen (BRP 2014) en Statistiek werkgelegenheid en lonen (SWL 2014)

Emancipatie-opinies: EMOP 2016

Enquête beroepsbevolking: EBB 2003-2015

EU Labour Force Survey: EU LFS 2015

Schoolverlatersinformatiesysteem: SIS 2016

Home / Publicaties / Alle publicaties / Publicaties 2018 / Werken aan de start / Bijlage Gebruikte databestanden

Menu