logo

Bijlage Gebruikte databestanden

Arbeidsmarkt in kaart: wel- en niet-werkenden – editie 1. Edith Josten, Wil Portegijs, Ans Merens, Marian de Voogd-Hamelink. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, juni 2019

Gebruikte bestanden

Arbeidsaanbodpanel: AAP 1994-2016

CBS Statline

Enquête beroepsbevolking: EBB 1991-2016

 

Menu