logo

Bijlage Gebruikte databestanden

Burgerperspectieven 2019|1. Paul Dekker, Josje den Ridder. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, maart 2019

Gebruikte bestanden

Continu onderzoek burgerperspectieven: COB 2008|1 - 2019|1

Culturele veranderingen in Nederland: CV 1975-2018

Progressiviteit en conservatisme 1970

European Quality of Life Suveys: EQLS

Menu