logo

Burgerperspectieven 2019|2

Kwartaalbericht van het Continu Onderzoek Burgerperspectieven

De publicatie is zowel in pdf als in druk verkrijgbaar.

Burgerperspectieven 2019|2

> Negatieve trend in stemming zet niet door
> Minder bereidheid extra geld te investeren in milieu en klimaat
> Hogeropgeleiden positiever over democratie en Haagse politiek dan lageropgeleiden
> Waardering van de politiek meer door tevredenheid over de economie dan door tevredenheid over eigen financiën

Thema: Zorgen over de zorg
> Bezorgd over hoge kosten, personeel, ouderenzorg en wachtlijsten
> Zorgen breed gedeeld, maar grote verschillen in ervaren impact op het eigen leven
> Mensen blijven solidariteit in de zorg belangrijk vinden

Home / Publicaties / Alle publicaties / Publicaties 2019 / Burgerperspectieven 2019|2

Menu