logo

Bijlage Gebruikte databestanden

Burgerperspectieven 2019|2. Kwartaalbericht van het Continu Onderzoek Burgerperspectieven. Josje den Ridder, Pepijn van Houwelingen, Paul Dekker, Sjoerd Kooiker. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, juni 2019

Gebruikte bestanden

Continu onderzoek burgerperspectieven: COB 2008|1 - 2019|2

Culturele veranderingen in Nederland: CV 2008-2018

SCP Leefsituatie-index: SLI 2018

European Quality of Life Suveys: EQLS

Eurobarometers

Menu