logo

Bijlage Gebruikte databestanden

Burgerperspectieven 2019|3. Kwartaalbericht van het Continu Onderzoek Burgerperspectieven. Paul Dekker, Quita Muis, Inge Sieben, Pepijn van Houwelingen. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, september 2019

Gebruikte bestanden

Continu onderzoek burgerperspectieven: COB 2008|1 - 2019|3

Eurobarometers

European Values Study: EVS 1981-2017/'19

Menu