logo

Bijlage Gebruikte databestanden

 Burgerperspectieven 2019|4. Kwartaalbericht van het Continu Onderzoek Burgerperspectieven. Josje den Ridder, Emily Miltenburg, Willem Huijnk, Sosha van Rijnberk. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, december 2019

Gebruikte bestanden

Continu onderzoek burgerperspectieven: COB 2008|1 - 2019|4

Culturele veranderingen in Nederland: CV 1975-2017/2018

Menu