logo

Bijlage Gebruikte databestanden

De sociale staat van Nederland 2019. Annemarie Wennekers, Jeroen Boelhouwer, Cretien van Campen, Jeanet Kulberg. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, september 2019

Gebruikte bestanden

Bodemgebruik in Nederland

CBS Microdata:
- Inkomenspanelonderzoek: IPO 2008-2013
- Gemeentelijke Basis Administratie: gbapersoontab 2013, 2017
- Inkomen van huishoudens: Inhatab 2013, 2017
- Inkomen van personen: Inpatab 2013, 2017

CBS Statline

Continu onderzoek burgerperspectieven: COB 2008/1 - 2019/2

Continu Vakantie Onderzoek: CVO 2012-2016

Culturele veranderingen in Nederland: CV 2008-2018

Eurobarometers: EB69.2-EB90.3

European Social Survey: ESS 2002-2016/17 (ronde 1 tot en met 8). European Social Survey Cumulative File, ESS 1-8 (2018). Data file edition 1.0. NSD - Norwegian Centre for Research Data, Norway - Data Archive and distributor of ESS data for ESS ERIC. doi:10.21338/NSD-ESS-CUMULATIVE

Eurostat

Gezondheidsenquête: GE 2001-2018

Health Behaviour in School-aged Children: HBSC 2009-2017

Integrale Veiligheidsmonitor: IVM 2008-2011

Leefstijlmonitor: LSM 2014-2018

Mediatijdbestedingsonderzoek - Media:Tijd: MTBO 2013, 2015, 2018

Nationale enquête arbeidsomstandigheden: NEA 2008-2018

Nieuwe Statushouders in Nederland: NSN 2017

SCP Leefsituatie-index: SLI 2002 - 2018

Tijdsbestedingsonderzoek: TBO  2006, 2011, 2016

Veiligheidsmonitor: VM 2012-2017

Vrijetijdsomnibus: VTO 2012-2016

Woononderzoek Nederland: WoON 2009-2018

Zelfstandigenenquête Arbeid: ZEA 2015-2019

en verder registratiegegevens van uiteenlopende organisaties.

Nota Bene
Het SCP neemt deel aan het consortium ‘De Staat van Volksgezondheid en Zorg’, waarbinnen cijfers worden verzameld over volksgezondheid, zorg en maatschappelijke ondersteuning. Deze worden digitaal ontsloten via https://www.staatvenz.nl/. In de SSN wijken we soms af van de daar gebruikte cijfers, bijvoorbeeld omdat we een (andere) tijdreeks willen, (andere) uitsplitsingen of omdat andere cijfers een meer recent beeld laten zien.

 

Menu