logo

Bijlage Gebruikte databestanden

Eindevaluatie van de Participatiewet. Patricia van Echtelt, Klarita Sadiraj, Stella Hoff, Sander Muns, Kasia Karpinska, Lisa Putman, Djurre Das (WRR), Maroesjka Versantvoort. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, november 2019

Gebruikte bestanden

CBS Statline

CBS microdata, zie CBS website

Menu