logo

Bijlage Gebruikte databestanden

Grenzen aan een leven lang leren. Ralf Maslowski. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, mei 2019

Gebruikte bestanden

Arbeidsaanbodpanel: AAP 2006-2016

Survey of Adult Skills: PIAAC'12

Eurostat
Waaronder The Adult Education Survey (AES'16):  Onderzoek naar onderwijsparticipatie van volwassenen (25-64 jr) in Europa
 

 

Menu