logo

Kansen op sportieve groei?

Een verklarend model van sportdeelname

Rapport is beschikbaar als pdf (vanaf deze pagina te downloaden).

Sport draagt bij aan een gezonde samenleving, waarin mensen zich bij elkaar betrokken voelen. Anno 2019 doet ruim de helft van de bevolking wekelijks aan sport; de andere helft van de bevolking is niet of minder vaak sportief actief. Welke kenmerken van mensen, hun sociale of fysieke omgeving of beleid zijn van belang om dit verschil in gedrag te duiden? En in hoeverre zijn die factoren met beleid te veranderen?
In dit rapport is met behulp van een sociaalecologisch model geanalyseerd wat bepalend is voor frequente sportdeelname van jongeren en volwassenen. Ook is de relatie met het verband waarin zij actief zijn (zoals bij een sportvereniging of een commerciële sportaanbieder) onderzocht. Het model is gebaseerd op diverse databestanden, waarin informatie beschikbaar is over sportbeoefening van Nederlanders, omgevingskenmerken en aspecten van sportbeleid in gemeentes.
Op basis van het ontwikkelde model zijn in het rapport twee beleidsscenario’s uitgewerkt. In de eerste gaan de auteurs in op de kans op groei in sportdeelname door volwassenen en welke motieven en belemmeringen daarvoor bepalend zijn. In het tweede scenario besteden de onderzoekers extra aandacht aan de relatie tussen sportdeelname van jongeren en de leefbaarheid van de wijk waarin zij wonen.

6 november, 10.00-12.00 uur Uitnodiging bijeenkomst SCP-rapport "Kansen op sportieve groei?"

Diverse onderzoeken naar de frequentie van sportdeelname en de keuze voor een sportverband hebben een model opgeleverd. In de bijeenkomst op 6 november wordt nader verkend hoe het model te gebruiken is en of het de sportdeelname in positieve zin kan beïnvloeden.

Lees verder

Home / Publicaties / Alle publicaties / Publicaties 2019 / Kansen op sportieve groei?

Menu