logo

Bijlage Gebruikte databestanden

Kansen op sportieve groei. Annet Tiessen-Raaphorst, Isolde Woittiez, Frieke Vonk, Ine Pulles (Mulier Instituut). Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, augustus 2019

Gebruikte bestanden

Vrijetijdsomnibus: VTO  2012-2016

Informatie voor Derden (IV3)

Mulier Instituut:
Database Sport  Aanbod
(DSA) 
Kernindicator Beweegvriendelijke omgeving (KBO)

Verder is data gebruikt van o.a.:
Gemeentefonds 2018
Nationale sportweek 2018
Jeugdfonds Sport & Cultuur 2018
JOGG 2018

 

 

Menu