logo

Toekomstverkenning mantelzorg aan ouderen in 2040

Een regionale toekomstverkenning voor de komende 20 jaar

Toekomstverkenning mantelzorg aan ouderen in 2040
pdf, 1MB

Gerelateerde informatie

Auteur(s)
Sjoerd Kooiker Andries de Jong (PBL) Debbie Verbeek-Oudijk Alice de Boer
Publicatiedatum
08 november 2019
Trefwoorden
MantelzorgOuderenZorg
ISBN/ISSN/anders
978 90 377 0930 8
Reeks
Publicatie
Volgnummer
2019-16
Uitgever
SCP

Dit rapport gaat over mantelzorg, een vorm van zorgverlening die veel mensen kennen en van dichtbij meemaken omdat zij zelf of een naaste mantelzorgverlener of ontvanger zijn.

Nu steeds meer ouderen tot op hoge leeftijd zelfstandig een eigen huishouden (moeten) blijven voeren, neemt het belang van mantelzorg toe. Daarbij is de vraag hoe de situatie in de toekomst zal zijn. Zal er dan wel voldoende mantelzorg beschikbaar zijn voor de groeiende groep ouderen waarmee onze samenleving te maken krijgt vanwege de vergrijzing? Het rapport gaat in op deze vraag en schetst een beeld van de te verwachten ontwikkelingen op regionaal niveau van zowel het aantal zelfstandig wonende ouderen (75+) dat mantelzorg zal ontvangen in de toekomst (2018-2040) als de beschikbaarheid van gevers van deze mantelzorg.

Het onderzoek is een samenwerkingsproject van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). De uitkomsten van de meest recente regionale bevolkings- en huishoudensprognose van PBL en CBS (2019) zijn gecombineerd met de uitkomsten van SCP-onderzoek over mantelzorg geven en ontvangen (2014-2016).

Home / Publicaties / Alle publicaties / Publicaties 2019 / Toekomstverkenning mantelzorg aan ouderen in 2040

Menu