logo

Bijlage Gebruikte databestanden

Toekomstverkenning mantelzorg aan ouderen. Sjoerd Kooiker, Andries de Jong (PBL), Debbie Verbeek-Oudijk, Alice de Boers. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, november 2019

Gebruikte bestanden

Informele zorg: IZG 2014 -2016

Onderzoek zorggebruik - zorgenquête: OZG 2014-2016

Regionale bevolkings- en huishoudensprognose (PBL/CBS)

Volksgezondheid Toekomst Verkenningen 2018: VTV'18
In de Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV) rapporteert het RIVM elke vier jaar over de ontwikkeling van de volksgezondheid in Nederland.
Voor meer informatie: www.vtv2018.nl

Menu