logo

Vrouwen aan de top

Het aandeel vrouwen aan de top van het bedrijfsleven blijft achter bij het streefcijfer. Wat zijn de oorzaken, gevolgen en beleidsopties?

CBP_SCP notitie Vrouwen aan de top
pdf, 1MB

Gerelateerde informatie

Auteur(s)
Egbert Jongen (CPB) Ans Merens Jos Ebregt (CPB) Debby Lanser (CPB)
Publicatiedatum
21 augustus 2019
Trefwoorden
Emancipatie
Aantal pagina's
48
Uitgever
CPB

Het aandeel vrouwen aan de top van het bedrijfsleven blijft nog ver achter bij het wettelijk streefcijfer. Wat zijn de achterliggende oorzaken? Drukt dit de winstgevendheid van bedrijven? En wat kunnen de overheid en bedrijven doen om het aandeel vrouwen aan de top verder te verhogen? Op verzoek van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) geeft deze notitie een overzicht van de empirische kennis hierover. De notitie is tot stand gekomen door samenwerking tussen het Centraal Planbureau en het Sociaal en Cultureel Planbureau.

Home / Publicaties / Alle publicaties / Publicaties 2019 / Vrouwen aan de top

Menu