logo

Wat als zorg wegvalt

Een simulatie van alternatieven voor zorg en ondersteuning voor mensen met een gezondheidsbeperking

Wat als zorg wegvalt
pdf, 1MB

Gerelateerde informatie

Auteur(s)
Isolde Woittiez Evelien Eggink Debbie Verbeek-Oudijk
Publicatiedatum
26 november 2019
Aantal pagina's
105
ISBN/ISSN/anders
9789037709339
Volgnummer
2019-19

Het is belangrijk om inzicht te hebben welke zorg en ondersteuning mensen met beperkingen nodig hebben om zelfstandig te kunnen blijven wonen. In dit onderzoek is nagegaan welke gevolgen het wegvallen van één vorm van zorg en ondersteuning zou kunnen hebben voor de overige vormen van zorg en ondersteuning thuis en voor de kans op opname in een verpleeghuis. Daarnaast geven we ook speciale aandacht aan de relatie tussen het psychisch welbevinden van mensen met lichamelijke beperkingen en hun zorggebruik.

De zorg en ondersteuning kunnen bestaan uit hulp bij het huishouden, begeleiding, persoonlijke verzorging en verpleegkundige hulp en verpleeghuiszorg. Die hulp kan geleverd worden door het sociale netwerk, door de ontvanger zelf worden betaald of vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, de Zorgverzekeringswet en de Wet langdurige zorg worden geleverd.

Dit onderzoek past in een lange onderzoekstraditie naar het gebruik van zorg en ondersteuning die het Sociaal en Cultureel Planbureau in de loop der jaren heeft opgebouwd en borduurt onder andere voort op de kennis die is opgebouwd in studies naar de verklaring van het gebruik van zorg en ondersteuning.

Home / Publicaties / Alle publicaties / Publicaties 2019 / Wat als zorg wegvalt

Menu