logo

Bijlage Gebruikte databestanden

Wat als zorg wegvalt. Isolde Woittiez, Evelien Eggink, Debbie Verbeek-Oudijk. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, november 2019

Gebruikte bestanden

Onderzoek zorggebruik - zorgenquête: OZG 2014-2016

Onderzoek naar ouderen in instellingen:  OII 2015/2016

Home / Publicaties / Alle publicaties / Publicaties 2019 / Wat als zorg wegvalt / Bijlage Gebruikte databestanden

Menu