logo

Bijlage Gebruikte databestanden

Wat willen Nederlanders van de Europese Unie. Paul Dekker en Josje den Ridder m.m.v. Adriaan Schout. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, mei 2019

Gebruikte bestanden

Continu onderzoek burgerperspectieven: COB 2008/1 - 2019/1

European Social Survey: ESS 2004-ESS 2016
ESS Round 8: European Social Survey Round 8 Data (2016). Data file edition 2.1. NSD - Norwegian Centre for Research Data, Norway – Data Archive and distributor of ESS data for ESS ERIC. doi:10.21338/NSD-ESS8-2016.
ESS Round 7: European Social Survey Round 7 Data (2014). Data file edition 2.2. NSD - Norwegian Centre for Research Data, Norway – Data Archive and distributor of ESS data for ESS ERIC. doi:10.21338/NSD-ESS7-2014.
ESS Round 6: European Social Survey Round 6 Data (2012). Data file edition 2.4. NSD - Norwegian Centre for Research Data, Norway – Data Archive and distributor of ESS data for ESS ERIC. doi:10.21338/NSD-ESS6-2012.
ESS Round 5: European Social Survey Round 5 Data (2010). Data file edition 3.4. NSD - Norwegian Centre for Research Data, Norway – Data Archive and distributor of ESS data for ESS ERIC. doi:10.21338/NSD-ESS5-2010.
ESS Round 4: European Social Survey Round 4 Data (2008). Data file edition 4.5. NSD - Norwegian Centre for Research Data, Norway – Data Archive and distributor of ESS data for ESS ERIC. doi:10.21338/NSD-ESS4-2008.
ESS Round 3: European Social Survey Round 3 Data (2006). Data file edition 3.7. NSD - Norwegian Centre for Research Data, Norway – Data Archive and distributor of ESS data for ESS ERIC. doi:10.21338/NSD-ESS3-2006.
ESS Round 2: European Social Survey Round 2 Data (2004). Data file edition 3.6. NSD - Norwegian Centre for Research Data, Norway – Data Archive and distributor of ESS data for ESS ERIC. doi:10.21338/NSD-ESS2-2004.

Culturele veranderingen in Nederland: CV 1996-2018

Nationaal Kiezersonderzoek: NKO 2017

Lokaal Kiezersonderzoek: LKO 2018
Het LKO is een onderzoek naar lokaal stemgedrag onder auspiciën van de Stichting Kiezersonderzoek Nederland (SKON), gefinancierd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en bijdragen van een aantal universitaire onderzoeksgroepen.
Het veldwerk is in maart 2018 uitgevoerd door Centerdata. Meer informatie over het LKO staat in  Democratie dichterbij: Lokaal kiezersonderzoek 2018 van de SKON.

 

Menu