logo

Zorgen voor thuiswonende ouderen

Kennissynthese over de zorg voor zelfstandig wonende 75-plussers, knelpunten en toekomstige ontwikkelingen

Zorgen voor thuiswonende ouderen
pdf, 1MB

Gerelateerde informatie

Auteur(s)
Mirjam de Klerk Debbie Verbeek-Oudijk Inger Plaisier Maaike den Draak
Publicatiedatum
17 april 2019
Trefwoorden
OuderenWonenZorg
Aantal pagina's
110
ISBN/ISSN/anders
978 90 377 0908 7
Reeks
Publicatie
Volgnummer
2019-3
Uitgever
SCP

Als elektronische publicatie verkrijgbaar; niet in druk.

In 2030 zullen er ruim 2 miljoen 75-plussers zijn, 720.000 meer dan nu. Wat betekent dit voor de vraag naar zorg en ondersteuning? Om hier meer zicht op te krijgen is in deze literatuurstudie niet alleen nagegaan in hoeverre het aantal ouderen toe zal nemen en waar deze ouderen zullen wonen, maar ook wat de kenmerken van de huidige en toekomstige ouderen zijn. Zaken als de huishoudvorm, het opleidingsniveau, het inkomen en digitale vaardigheden beïnvloeden immers de vraag naar zorg.

Met de toename van het aantal ouderen stijgt ook de urgentie om een oplossing te vinden voor de knelpunten in de zorg voor zelfstandig wonende ouderen. Deze knelpunten worden ook in deze publicatie beschreven.

Trends in de ouderenzorg 2018-2030

Bekijk ook de infographic Trends in de ouderenzorg 2018-2030 gebaseerd op deze literatuurstudie.

Home / Publicaties / Alle publicaties / Publicaties 2019 / Zorgen voor thuiswonende ouderen

Menu