logo

Jeugdhulp in de wijk

Een statistisch model op wijkniveau over de achtergrond van verschillen over gebruik van jeugdhulp zonder verblijf

Gerelateerde informatie

Auteur(s)
Roelof Schellingerhout Ingrid Ooms Evelien Eggink Jeroen Boelhouwer
Publicatiedatum
05 maart 2020
Aantal pagina's
52
ISBN/ISSN/anders
978 90 377 0941 4
Reeks
Publicatie
Volgnummer
2020-1
Uitgever
SCP

Al enige jaren constateert het SCP dat er verschillen zijn in het gebruik van jeugdzorg tussen regio’s. Deze verschillen zijn er niet alleen tussen gemeenten, maar ook binnen gemeenten tussen wijken. Voor een deel hangen deze verschillen samen met sociaaleconomische en demografische kenmerken: het gebruik is bijvoorbeeld hoger in regio’s met veel eenoudergezinnen of met veel huishoudens met een laag inkomen.

Om meer zicht te krijgen op de achtergrond van de verschillen heeft het SCP een statistisch model ontwikkeld op wijkniveau. Op basis van het model is het mogelijk om het verwachte gebruik van jeugdhulp zonder verblijf te berekenen binnen een wijk en dit af te zetten tegen het werkelijke gebruik. Daarbij is alle informatie die beschikbaar is op wijkniveau in de analyse meegenomen. Dit eerste model is ontwikkeld op basis van gegevens van het kalenderjaar 2017. Gemeenten kunnen deze informatie gebruiken voor de verdere afstemming van hun beleid.

De publicatie Jeugdhulp in de wijk biedt meer informatie over het onderzoek, het model en de wijkkenmerken die zijn meegenomen.

Aanvullend hierop stelt het SCP de uitkomsten van het onderzoek beschikbaar in de vorm van een drietal interactieve kaarten:
•    Werkelijk gebruik van jeugdhulp zonder verblijf
•    Verwacht gebruik van jeugdhulp zonder verblijf
•    Verschil tussen werkelijk en verwacht gebruik van jeugdhulp zonder verblijf

Home / Publicaties / Alle publicaties / Publicaties 2020 / Jeugdhulp in de wijk

Menu