logo

Nederland papierenland

Syrische statushouders en hun ervaringen met participatiebeleid in Nederland

Auteur(s)
Ilse van Liempt (UU) Richard Staring (EUR)
Publicatiedatum
12 maart 2020
Aantal pagina's
129
ISBN/ISSN/anders
978 90 377 0940 7
Reeks
Publicatie
Volgnummer
2020-3
Uitgever
SCP

Dit kwalitatief onderzoek brengt in kaart hoe Syrische statushouders zelf vormgeven aan hun participatie tijdens de eerste jaren van hun verblijf in Nederland. Welke ervaringen hebben zij met het leren van de Nederlandse taal en met het huidige inburgeringsstelsel? Hoe komen ze aan informatie over participatiemogelijkheden en hoe verloopt de interactie met instanties die ze tegenkomen op hun zoektocht naar werk en de instroom in het onderwijs? Het onderzoek wijst op verschillende knelpunten in het Nederlandse participatiebeleid en doet aanbevelingen om de aansluiting op een aantal vlakken te verbeteren.
Het onderzoek is op verzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau uitgevoerd door Ilse van Liempt (UU) en Richard Staring (EUR).

Home / Publicaties / Alle publicaties / Publicaties 2020 / Nederland papierenland

Menu