logo

Armoede publicaties

Wat is de omvang en ontwikkeling van armoede in Nederland? Tussen 1997 en 2008 brachten de Armoedemonitor en het Armoedebericht het in kaart.

Thema's en verdieping

In de Armoedemonitor en het Armoedebericht presenteerde het SCP actuele gegevens over armoede. Vaste thema's in beide publicaties waren:

  • het aantal arme huishoudens 
  • risicogroepen
  • armoededuur
  • ruimtelijke spreiding van armoede
  • het eigen oordeel over de financiële situatie.

De Armoedemonitor behandelde daarnaast nog verdiepende onderwerpen. Bijvoorbeeld sociale uitsluiting, de politieke opvattingen van stemgerechtigden, werkende armen en de relatie tussen inkomen en gezondheid.

Jaarlijks

Tussen 1997 en 2008 publiceerde het SCP (vrijwel) jaarlijks over armoede, in samenwerking met het Centraal Bureau voor de Statistiek. Tot en met 2001 verscheen alleen de Armoedemonitor. Daarna werd de Armoedemonitor in de even jaren afgewisseld met het Armoedebericht.

Laatste editie

De reeks Armoedemonitor-Armoedebericht is stopgezet. In vervolg hierop verscheen vanaf 2010 jaarlijks het Armoedesignalement. Deze reeks werd uitgebracht t/m 2014. Vanaf 2016 verschijnt het themarapport over armoede in de vorm van een cardstack 'Armoede in Kaart'. De eerste editie hiervan verscheen in september 2016.

Publicaties in deze reeks

Contact

Wilt u meer weten over dit onderzoek? Neem dan contact op met Cok Vrooman.

Menu