logo

Continu Onderzoek Burgerperspectieven

Met het Continu Onderzoek Burgerperspectieven (COB) brengt het SCP de mening van burgers in kaart. Sinds begin 2008 vindt regulier onderzoek plaats onder de Nederlandstalige bevolking van 18 jaar en ouder.

Stemming in het land

Het SCP onderzoekt waarover burgers zich zorgen maken, wat ze belangrijk vinden, hoe het met hen gaat, en met de maatschappij en de politiek. Maar vooral besteedt het COB aandacht aan waarom ze dat vinden.

Kwartaalberichten

Elk kwartaal bericht het SCP kort en bondig over de stemming in het land. Dat doet het SCP op basis van een grootschalige enquête en groepsgesprekken. Terugkerende onderwerpen zijn:

  • tevredenheid
  • verwachtingen over de economie
  • institutioneel vertrouwen
  • prioriteiten van burgers

Daarnaast verkent het SCP elk kwartaal een aantal extra onderwerpen.

Verdiepend

Naast de kwartaalberichten brengt het SCP in het kader van het COB verdiepende studies uit. Hierin plaatst het SCP de publieke opinie in een breder historisch en internationaal perspectief. Ook worden enkele onderwerpen beter belicht.

Opvolger

Het Continu Onderzoek Burgerperspectieven is de opvolger van de Belevingsmonitor Rijksoverheid. Het SCP voert het COB uit op verzoek van de Voorlichtingsraad (VoRa).

Publicaties in deze reeks

Kwartaalberichten:

Verdiepende studies:

Contact

Wilt u meer weten over dit onderzoek? Neem dan contact op met Paul Dekker of Josje den Ridder.

Home / Publicaties / Terugkerende monitors en reeksen / Continu Onderzoek Burgerperspectieven

Menu