logo

De sociale staat van Nederland

Sinds 2018 geeft het SCP ieder jaar De sociale staat van Nederland uit. Hiervoor was dit elke 2 jaar. Dit doet het SCP op verzoek van de Eerste en Tweede Kamer. De sociale staat van Nederland beschrijft en analyseert de leefsituatie van de Nederlandse bevolking in haar geheel en van verschillende bevolkingsgroepen.

Oordeel van burgers

In De sociale staat van Nederland staan kerncijfers over onderwijs, arbeid, inkomen, zorg, vrijetijdsbesteding, maatschappelijke participatie, veiligheid, huisvesting en woonomgeving. Daarnaast is er aandacht voor het oordeel van burgers. Hoe waarderen zij hun bestaan? Hoe tevreden zijn zij met hun leven in het algemeen? En met specifieke aspecten van hun leefsituatie? Hoe waarderen zij hun gezondheid, hun werk, hun vriendenkring? Hoe prettig voelen zij zich in de Nederlandse samenleving? Het vertrouwen van de bevolking in de samenleving, in het bijzonder in de overheid, komt ook aan bod.

Vergelijkingen

Om de huidige sociale situatie te beoordelen, maakt het SCP vergelijkingen met ontwikkelingen in de afgelopen tien jaar. Daarmee past De sociale staat van Nederland in een lange, internationale onderzoekstraditie. Kenmerkend is het gebruik van sociale indicatoren. Hiermee volgen onderzoekers op een eenduidige manier veranderingen in levensomstandigheden. De toenemende beschikbaarheid van statistische gegevens maakt het steeds gemakkelijker om maatschappelijke ontwikkelingen in beeld te brengen.

Publicaties in deze reeks

De sociale staat van Nederland verschijnt in de oneven jaren. In de even jaren publiceert het SCP het Sociaal en Cultureel Rapport.

Contact

Wilt u meer weten over deze reeks? Neem dan contact op met Rob Bijl.

Home / Publicaties / Terugkerende monitors en reeksen / De sociale staat van Nederland

Menu