logo

Discriminatiemonitor niet-westerse migranten op de arbeidsmarkt

Niet-westerse migranten hebben een minder gunstige positie op de arbeidsmarkt dan autochtonen. Zij hebben een grotere kans op werkloosheid en zijn vaker afhankelijk van tijdelijk werk. Het SCP onderzoekt of discriminatie een factor is. Worden sollicitanten met een niet-westerse achtergrond structureel vaker afgewezen? Neemt de invloed van discriminatie op de arbeidsmarktpositie van niet-westerse migranten in de loop van de tijd toe of af?

Verschillende methoden en perspectieven

Het SCP meet discriminatie op de arbeidsmarkt met verschillende methoden en vanuit verschillende perspectieven: literatuuronderzoek, informatie uit bevolkingsenquêtes en surveys, oordelen van de Commissie Gelijke Behandeling en inventarisatie van klachten die binnenkomen bij anti-discriminatiebureaus. Op deze manier tracht het SCP de aard en omvang van arbeidsdiscriminatie in kaart te brengen. Ook voert het SCP (groeps-)gesprekken met verschillende betrokkenen over hun ervaringen, beelden en opvattingen. Bijvoorbeeld met werkgevers, personeelsbemiddelaars en met niet-westerse migranten zelf. Tussentijds verschijnen er verdiepende studies bij de monitor. Zo doet 'Liever Mark dan Mohammed?' verslag van praktijktests waarin het selectiegedrag van werkgevers in de praktijk is onderzocht.

Laatste editie

Informatie over de eerstvolgende monitor vindt u onder Actueel bij Onderzoek. De eerdere edities van de discriminatiemonitor staan hieronder. U kunt ook de gewenste publicatie vinden via zoek publicatie (bovenaan in de linkerkolom).

Publicaties in deze reeks

Contact

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met Iris Andriessen of Eline Nievers.

Home / Publicaties / Terugkerende monitors en reeksen / Discriminatiemonitor niet-westerse migranten op de arbeidsmarkt

Menu