logo

Emancipatiemonitor

Het SCP publiceert sinds 2000 elke twee jaar de Emancipatiemonitor. Het SCP gaat na of het emancipatieproces zich in de gewenste richting ontwikkelt. Uitgangspunt zijn de doelen van het landelijk emancipatiebeleid. Deze staan beschreven in de Hoofdlijnenbrief Emancipatiebeleid 2013-2016. Kerndoelen van het huidige nationale emancipatiebeleid zijn:

  • toename van het aantal vrouwen met betaald werk

  • verbetering van de sociale veiligheid van vrouwen en meisjes

  • vergroting van de economische zelfstandigheid van vrouwen en verkleining van beloningsverschillen tussen mannen en vrouwen

  • vergroting van het aantal vrouwen in topfuncties in bedrijfsleven en nonprofitsector

Thema's

De monitor presenteert de meest recente gegevens over de positie van vrouwen en mannen op de volgende terreinen:

  • onderwijsloopbanen van meisjes en jongens

  • arbeidsparticipatie, arbeidsduur en onbenut arbeidspotentieel

  • combineren van betaalde en onbetaalde arbeid, gebruik kinderopvang en verlofvoorzieningen

  • inkomen, economische zelfstandigheid en beloningsverschillen

  • vertegenwoordiging van vrouwen op topfuncties in bedrijfsleven en nonprofitsector

  • veiligheid van vrouwen en meisjes

Samenwerking CBS

De onderzoekssector Zorg, Emancipatie en Tijdsbesteding maakt de monitor, in samenwerking met het CBS. Opdrachtgever is de directie Emancipatie van het ministerie van OCW.

Laatste editie

De laatste Emancipatiemonitor verscheen eind 2016. De eerdere edities van de Emancipatiemonitor staan hieronder. U kunt ook de gewenste editie vinden via Zoek publicatie (bovenaan in de linkerkolom).

Publicaties in deze reeks

 

Het hoofdstuk over vrouwen in topfuncties in de Emancipatiemonitor 2000-2010 is in ingekorte en bewerkte vorm opgenomen in de publicatiereeks Toptelling die Opportunity in Bedrijf samen met het SCP heeft uitgebracht. De laatste Toptelling uit deze reeks, Toptelling v/m 2011 , bevat naast gegevens over vrouwen in de top een beschouwing over de rol van (top)mannen om meer vrouwen in de top van organisaties te krijgen.

Contact

 Wilt u meer weten over dit onderzoek? Neem dan contact op met Ans Merens.


 

Menu