logo

Het culturele draagvlak

Het SCP brengt de culturele belangstelling van de Nederlandse bevolking in kaart. Dit gebeurt op verzoek van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Sinds 2005 verschijnt elke vier jaar een rapport met een overzicht van de belangrijkste trends. Daarnaast publiceert het SCP thematische studies over kunsten, media, erfgoed of kunstbeoefening in de vrije tijd.

Bronnen en samenwerking

Het SCP gebruikt verschillende gegevensbestanden voor het onderzoek. Een belangrijke bron voor trendgegevens is het AVO (Aanvullend Voorzieningengebruik Onderzoek). Soms werkt het SCP samen met organisaties in het veld. Een voorbeeld is de samenwerking met Kunstfactor en Cultuurnetwerk Nederland voor de recente studies naar kunstbeoefening in de vrije tijd.

Laatste editie

Informatie over de eerstvolgende monitor vindt u, zodra het onderzoek start, onder Actueel bij Onderzoek. De eerdere publicaties in deze reeks staan hieronder. U kunt ook de gewenste editie vinden via zoek publicatie (zie menu links).

Publicaties in deze reeks

Trendstudies: 

Thematische studies:

Contact

Wilt u meer weten over dit onderzoek? Neem contact op met Andries van den Broek.

Home / Publicaties / Terugkerende monitors en reeksen / Het culturele draagvlak

Menu