logo

Leefstijl en welbevinden jongeren (HBSC)

Sinds 2005 is het SCP betrokken bij de studie Health Behaviour in School-Aged Children (HBSC). Dit is een vierjaarlijks onderzoek naar het welbevinden van schoolgaande kinderen van 11-16 jaar, hun fysieke en geestelijke gezondheid en risicogedrag.

Internationaal

Het HBSC bestaat sinds 1984. Ruim veertig landen in Europa, Noord-Amerika, Canada en Israël doen eraan mee. Nederland nam in 2001 voor het eerst deel. Het onderzoek wordt sinds 2005 gezamenlijk door het SCP, de Universiteit Utrecht en het Trimbos-instituut verricht.

Trends

In het najaar van 2017 heeft in Nederland de vijfde afname van het onderzoek plaatsgevonden. Met de gegevens van de vijf afnames kunnen we trends in de leefstijl en het welzijn van Nederlandse jongeren beschrijven over de afgelopen 16 jaar.

Sociale context

Een belangrijk aandachtspunt van de HBSC-studie is de invloed van de omgeving (gezin, school, leeftijdgenoten) op de leefstijl en het welzijn van de jongeren. Het onderzoek kijkt ook naar de invloed van achtergrondkenmerken, zoals de samenstelling van het gezin, de hoogte van het inkomen van de ouder(s) en het opleidingsniveau van het kind. Bij de metingen van 2001 en 2005 vulden alleen de kinderen een vragenlijst in. In 2009 en 2013 zijn ook de ouders bevraagd over de opvoeding en hun houding ten opzichte van middelengebruik (roken, alcohol en drugs). In 2017 vindt het onderzoek weer alleen onder jongeren plaats.

Vierde- en vijfde klassers

Tot nu toe deden jongeren mee van groep 8 van de basisschool en van de eerste vier klassen van het voortgezet onderwijs. In 2017 hebben er voor het eerst ook vierde en vijfde klassers van het voortgezet onderwijs meegedaan, zodat we ook cijfers over de leefstijl en het welzijn kunnen rapporteren van 17- en 18-jarige middelbare scholieren.

Laatste editie

De eerdere edities in deze reeks staan hieronder. U kunt ook de gewenste editie vinden via zoek publicatie.

Publicaties in deze reeks

Contact

Wilt u meer weten over dit onderzoek? Neem dan contact op met Simone de Roos.

Home / Publicaties / Terugkerende monitors en reeksen / Leefstijl en welbevinden jongeren (HBSC)

Menu