logo

Maten voor gemeenten

Gemeenten leveren verschillende diensten aan burgers. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan de afdeling publiekszaken, de Wmo, de bijstand en sportvoorzieningen. Het SCP geeft elk jaar een overzicht op landelijk niveau van de prestaties die de gemeenten leveren en de kosten daarvan. De gegevens die hierbij worden gebruikt zijn voor een zeer groot deel afkomstig van het CBS. Deze rapportage heet Maten voor gemeenten en verschijnt sinds 2001 op verzoek van het ministerie van BZK. Zo ontstaat een kwantitatief en integraal beeld van de uitgaven en de diensten die gemeenten hiervoor door de tijd heen leveren.

Laatste editie

In de dienstverlening aan burgers spelen gemeenten een steeds belangrijkere rol, ze krijgen van het rijk steeds meer taken. Zo zijn gemeenten dit jaar geheel verantwoordelijk geworden voor de arbeidsparticipatie, de zorg thuis en de jeugdzorg. De gemeenten in Nederland gaven in 2012 samen ruim € 51 miljard uit, en waren daarmee verantwoordelijk voor 18% van de totale overheidsuitgaven.
De uitkomsten in dit onderzoek, die betrekking hebben op de periode 2007-2012, wijzen uit dat gemeenten er betrekkelijk goed in slagen om de gemeentelijke dienstverlening op peil te houden, ook al moeten zij het met minder geld doen.
Maten voor gemeenten 2014

Publicaties in deze reeks

Contact

Wilt u meer weten over deze rapportages? Neem contact op met Evert Pommer.

Menu