logo

Profijt van de overheid

Periodiek rapporteert het SCP over het profijt dat burgers van de overheid hebben. Burgers maken gebruik van publieke voorzieningen binnen onderwijs, zorg, wonen, cultuur, openbaar vervoer en ondersteuning. De uitgaven die de overheid voor deze voorzieningen doet, rekent het SCP als profijt aan de gebruikmakende huishoudens toe.

Verdieping

De meest recente editie van Profijt van de overheid, “Voorzieningen verdeeld: Profijt van de overheid in 2014”, verscheen in 2017 en rapporteerde over het profijt dat huishoudens ontvingen in 2014. In deze editie is het profijt breed bezien. We keken niet alleen naar het profijt van zorg, ondersteuning, onderwijs, wonen, sport, cultuur en recreatie, en vervoer, maar ook naar het profijt van uitkeringen in de sociale zekerheid. Daarnaast was er ook aandacht voor het negatieve profijt van verbruiksbelastingen, milieubelastingen, woningbelastingen en autobelastingen, en naar het negatieve profijt van de inkomstenbelasting en sociale premies. In deze editie zijn we overgestapt van vragenlijstonderzoek op administratieve data. Hierdoor is de datakwaliteit sterk verbeterd en kan het profijt van relatief kleine groepen bepaald worden. De resultaten kunnen echter niet vergeleken worden met die van eerdere edities.

Eerdere publicaties in deze reeks

Contact

Wilt u meer weten over dit onderzoek? Neem contact op met Evert Pommer of Martin Olsthoorn.

Home / Publicaties / Terugkerende monitors en reeksen / Profijt van de overheid

Menu