logo

Sociaal en Cultureel Rapport

Het SCP geeft elke twee jaar het Sociaal en Cultureel Rapport (SCR) uit. Het SCP startte de reeks in 1974, een jaar na zijn ontstaan.

Opzet

Vroeger kwam het SCR traditiegetrouw in september uit (rond Prinsjesdag). De opzet was een actueel overzicht geven van de belangrijkste sociale en culturele ontwikkelingen. Het SCR gaf een uitvoerige beschrijving van de Nederlandse samenleving en van het overheidsbeleid. Er stond informatie in over verschillende beleidssectoren.

SSN naast SCR

Sinds 2000 krijgt elk SCR een centraal thema mee. Met als gevolg dat het SCR geen volledig beeld meer geeft van elk beleidsterrein. En dus niet langer als naslagwerk fungeert. Sinds 2001 neemt De sociale staat van Nederland (SSN) deze rol over.

Thema's

Het eerste thematische Sociaal en Cultureel Rapport verscheen in 1998. Dit rapport was een opname van een kwart eeuw sociale verandering. In 2000 vergeleek het SCP de sociale en culturele situatie in Nederland met die in andere Westerse landen. In 2002 was het thema de kwaliteit van de publieke dienstverlening. In 2004 schetste het SCP een beeld van de nogal sombere visie op Nederland in 2009 en 2020. In 2006 ging het rapport over groepen die vooroplopen bij gewenste ontwikkelingen. In de 2008 pakte het SCP het thema sociale cohesie op. In 2010 kreeg het rapport het thema generaties mee. Het biedt een verrassend, vaak ontnuchterend en soms ook onthutsend beeld van de generaties van Nederland. In 2012 was het thema eigen verantwoordelijkheid voor de burger en in 2014: Verschil in Nederland. In de laatste editie van 2016 draaide het om de toekomst van vijf domeinen van het dagelijks leven: leren, werken, zorgen, samenleven en consumeren.

Publicaties in deze reeks

Het Sociaal en Cultureel Rapport verschijnt in de even jaren. (De editie van 2018 verschijnt naar verwachting pas in het voorjaar van 2019.) In de oneven jaren publiceert het SCP De sociale staat van Nederland.

Voor oudere (niet digitale) edities van het Sociaal en Cultureel Rapport kunt u een mailtje sturen naar: info@scp.nl. U kunt ook ons contactformulier gebruiken voor uw vraag. 

Contact

Wilt u meer weten over het Sociaal en Cultureel Rapport? Neem dan contact op met Cok Vrooman.

Home / Publicaties / Terugkerende monitors en reeksen / Sociaal en Cultureel Rapport

Menu