logo

127 resultaten voor ‘ Zorg ’

Trefwoorden
219-spoefo
 • Informele zorg

  01 maart 1994

  Een verkenning van huidige en toekomstige ontwikkelingen

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 1996 en eerder

 • De jeugd een zorg

  03 maart 2009

  Ramings- en verdeelmodel jeugdzorg 2007

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2009

 • Bijzondere mantelzorg

  17 januari 2012

  Ervaringen van mantelzorgers van mensen met een verstandelijke beperking of psychiatrische problematiek

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2012

 • Een eigen huis...

  10 januari 2006

  Ervaringen van mensen met verstandelijke beperkingen of psychiatrische problemen met zelfstandig wonen en deelname aan de samenleving

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2006

 • Vrijwillig verzorgd

  11 maart 2008

  Over vrijwilligerswerk voor zorgbehoevenden en mantelzorgers buiten de instellingen

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2008

 • De Wmo in beweging. Beknopte samenvatting

  28 mei 2014

  Evaluatie Wet maatschappelijke ondersteuning 2010-2012

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2014

 • Verslaglegging van de modellering van de ouderenzorg ten behoeve van het Ramingsmodel zorg

  28 november 2001

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2001

 • Samenhangen in de zorg voor ouderen

  01 maart 1983

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 1996 en eerder

 • Typering van cliënten van AWBZ-gefinancierde verpleging en verzorging

  01 januari 2004

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2004

 • Portretten van mantelzorgers

  23 oktober 2008

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2008

 • Lasten onder de loep

  03 juli 2013

  De kostengroei van de zorg voor verstandelijk gehandicapten ontrafeld

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2013

 • Het gezinsrapport

  06 november 1997

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 1997

 • Verpleging en verzorging verklaard

  14 oktober 2004

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2004

 • Advies Kinderrechtenmonitor

  15 mei 2012

  Advies aan de Kinderombudsman voor het samenstellen van een tweede Kinderrechtenmonitor

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2012

 • Samenhang in de zorg

  01 mei 1986

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 1996 en eerder

 • Typering van cliënten van AWBZ-gefinancierde verpleging en verzorging

  01 januari 2005

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2005

 • Liefst zoals thuis

  17 januari 2007

  Ouders en kinderen over buitenschoolse opvang

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2007

 • VeVeRa-III

  15 december 2009

  Modelbeschrijving

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2009

 • Burgerperspectieven 2015 | 3

  30 september 2015

  Kwartaalbericht van het Continu Onderzoek Burgerperspectieven

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2015

 • Vraagverkenning wonen en zorg voor ouderen

  19 december 1997

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 1997

 • Meebetalen aan de zorg

  21 november 2012

  Nederlanders over solidariteit en betaalbaarheid van de zorg

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2012

 • Modellering van de care-sectoren in het Ramingsmodel Zorg

  05 februari 2003

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2003

 • Kijk op informele zorg

  15 september 2005

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2005

 • Naar een stelsel van sociale indicatoren voor het Integraal toezicht jeugdzaken

  17 juni 2004

  Advies in opdracht van de Inspectie voor de Gezondheidszorg, de Inspectie Jeugdzorg, de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid en de Inspectie van het Onderwijs

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2004

 • De WMO in beweging

  28 mei 2014

  Evaluatie Wet maatschappelijke ondersteuning 2010-2012

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2014

 • Kwetsbare ouderen

  04 februari 2011

  Landelijk beeld van de groeiende groep ouderen met meervoudige gezondheidsproblemen

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2011

 • Hulp geboden

  18 september 2014

  Een verkenning van de mogelijkheden en grenzen van (meer) informele hulp

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2014

 • Advies ramingen verpleging en verzorging

  01 februari 2004

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2004

 • Profielen van vragers naar AWBZ-GGZ

  18 augustus 2009

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2009

 • De opmars van het pgb

  10 mei 2011

  De ontwikkeling van het persoonsgebonden budget in nationaal en internationaal perspectief

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2011

 • Ouderenmishandeling in Nederland

  15 juni 2015

  Inzicht in kennis over omvang en achtergrond van ouderen die slachtoffer zijn van ouderenmishandeling

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2015

 • Mantelzorg

  24 februari 2009

  Een overzicht van de steun van en aan mantelzorgers

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2009

 • Zorg in de laatste jaren

  01 november 2011

  Gezondheid en hulpgebruik in verzorgings- en verpleeghuizen 2000-2008

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2011

 • Het laatste kwart

  01 januari 2001

  Een uitgave ter gelegenheid van 25 jaar Sociaal en Cultureel Planbureau

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2001

 • Vrouwen, mannen en de hulp aan (schoon)ouders

  24 april 2015

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2015

 • Jeugdzorg in groeifase

  18 oktober 2011

  Ontwikkelingen in gebruik en kosten van de jeugdzorg

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2011

 • Vergrijzing, verpleging en verzorging

  15 december 2009

  Ramingen, profielen en scenario's 2005-2030

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2009

 • Verklaringsmodel verpleging en verzorging 2007

  29 november 2007

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2007

 • Liever thuis dan uit

  19 augustus 2006

  De indicatiestelling in de AWBZ voor zorg op afroep en verblijf

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2006

 • Sociale en Culturele Verkenningen 1999

  02 juli 1999

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 1999

 • Mantelzorg uit de doeken

  02 april 2010

  Een actueel beeld van het aantal mantelzorgers

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2010

 • Met het oog op de tijd

  26 november 2013

  Een blik op de tijdsbesteding van Nederlanders

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2013

 • Het persoonsgebonden budget in de AWBZ

  15 november 2013

  Monitor 2012

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2013

 • Kortdurende thuiszorg in de AWBZ

  10 maart 2010

  Een verkenning van omvang, profiel en afbakening

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2010

 • Concurrentie tussen mantelzorg en betaald werk

  24 maart 2015

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2015

 • Kosten en baten van extramuralisering

  03 augustus 2004

  De gevolgen voor de Regeling hulpmiddelen

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2004

 • In het zicht van de toekomst

  25 oktober 2004

  Sociaal en Cultureel Rapport 2004

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2004

 • Zorgen voor later

  02 maart 1981

  Desiderata voor een toekomstig ouderenbeleid

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 1996 en eerder

 • Ondersteuning gewenst

  24 mei 2006

  Mensen met lichamelijke beperkingen en hun voorzieningen op het terrein van wonen, zorg, vervoer en welzijn

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2006

 • Mantelzorg in getallen

  30 oktober 2003

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2003

 • Data voor scenario’s en ramingen van de GGZ

  27 mei 2010

  Beschikbare GGZ-databestanden van personen in Nederland

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2010

 • Steeds meer verstandelijk gehandicapten?

  10 maart 2010

  Ontwikkelingen in vraag en gebruik van zorg voor verstandelijk gehandicapten 1998-2008

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2010

 • Iemand moet het doen

  05 oktober 2010

  Ervaringen van verzorgers van partners

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2010

 • Voorzieningen voor slachtoffers van misdrijven

  07 april 2006

  Gebruik, bereik en draagvlak

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2006

 • IQ met beperkingen

  08 maart 2012

  De mate van verstandelijke handicap van zorgvragers in kaart gebracht

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2012

 • Samenhang in de zorg voor jeugdigen

  01 december 1987

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 1996 en eerder

 • Intramurale AWBZ-voorzieningen

  28 juni 2002

  Achtergronden bij gebruik en eigen bijdragen

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2002

 • De zorg blijft

  03 januari 2000

  Verslag van een onderzoek onder familieleden en andere relaties van mensen met (langdurige) psychische problemen

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2000

 • De toekomst van de mantelzorg

  08 oktober 2009

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2009

 • Zorg beter begrepen

  04 december 2014

  Verklaringen voor de groeiende vraag naar zorg voor mensen met een verstandelijke beperking

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2014

 • Factsheet gezondheid van vrouwen en mannen

  19 december 2013

  Aandeel vrouwen en mannen dat in het afgelopen jaar last heeft gehad van de 10 meest
  voorkomende langdurige aandoeningen/ziekten bij vrouwen, 2011/2012

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2013

 • Hoe groot is de vraag?

  26 oktober 2007

  Operationalisatie van de potentiële vraag naar AWBZ-gefinancierde zorg

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2007

 • De mantelval

  01 december 2005

  Over de dreigende overbelasting van de mantelzorger

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2005

 • VeVeRa-IV

  20 januari 2012

  Actualisatie en aanpassing ramingsmodel verpleging en verzorging 2009-2030

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2012

 • De ontwikkeling van AWBZ-uitgaven

  28 maart 2008

  Een analyse van awbz-uitgaven 1985-2005 en een raming van de uitgaven voor verpleging en verzorging 2005-2030

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2008

 • Wie zijn de cliënten van de langdurige AWBZ-thuiszorg?

  10 december 2010

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2010

 • Burgerperspectieven 2012 | 3

  28 september 2012

  Kwartaalbericht van het Continu Onderzoek Burgerperspectieven

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2012

 • Kwetsbare ouderen in de praktijk

  28 april 2011

  Journalistieke samenvatting van <Kwetsbare ouderen>

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2011

 • Profielen van vragers naar verpleging en verzorging

  15 maart 2007

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2007

 • Samenloop van regelingen

  29 juni 2007

  Een onderzoek naar de samenloop van een aantal regelingen in zorg en sociale zekerheid

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2007

 • Sociaal en Cultureel Rapport 1998

  30 september 1998

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 1998

 • Tijd op orde?

  11 november 2010

  Een analyse van de tijdsorde vanuit het perspectief van de burger

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2010

 • De vierde sector

  17 januari 2003

  Achtergrondstudie quartaire sector

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2003

 • Juist beschermd

  12 september 2006

  De determinanten van de woonsituatie van volwassen verstandelijk gehandicapten

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2006

 • Blijvend in balans

  26 juni 2007

  Een toekomstverkenning van informele zorg

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2007

 • Zorgen voor Zorg

  14 september 2010

  Ramingen van de vraag naar personeel in verpleging en verzorging tot 2030

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2010

 • Mantelzorg

  04 maart 2003

  Over de hulp van en aan mantelzorgers

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2003

 • Vragen om hulp

  24 april 2003

  Vraagmodel verpleging en verzorging

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2003

 • Vragen om hulp - samenvatting

  24 april 2003

  Samenvatting van het onderzoeksrapport: vraagmodel verpleging en verzorging

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2003

 • Schalen van fysieke en psychosociale beperkingen

  29 december 2003

  Het meten van hulpbehoefte bij de indicatiestelling verpleging en verzorging

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2003

 • Tussen bed en budget

  11 december 1998

  Een empirisch onderzoek naar de doelmatigheid van algemene en academische ziekenhuizen in Nederland

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 1998

 • Vrouwen, mannen en mantelzorg

  11 juni 2009

  Informatieboekje dat verscheen ter gelegenheid van de 4e Nationale Mantelzorglezing

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2009

 • Vermaatschappelijking in de zorg

  29 augustus 2005

  Ervaringen en verwachtingen van aanbieders en gebruikers in vijf gemeenten

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2005

 • Ouderen in instellingen

  20 december 2005

  Landelijk overzicht van de leefsituatie van oudere tehuisbewoners

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2005

 • Regionale verschillen in de wachtlijsten verpleging en verzorging

  15 november 2005

  Een empirisch onderzoek naar verklarende factoren

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2005

 • De veeleisende samenleving

  18 maart 2004

  De sociaal-culturele context van psychische vermoeidheid

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2004

 • De vraag naar kinderopvang

  25 juni 2001

  Raming voor 2003-2007

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2001

 • De toekomst van de AWBZ

  18 januari 2001

  Van ziekte- naar zorgverzekering

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2001

 • Het ziekenfonds, waar ligt de grens?

  12 februari 1997

  De gevolgen van veranderingen in de ziekenfondsverzekering voor de medische consumptie, de kosten van zorg en de koopkracht van huishoudens

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 1997

 • Informele hulp: wie doet er wat? - Rapport

  15 december 2015

  Omvang, aard en kenmerken van mantelzorg en vrijwilligerswerk in de zorg en ondersteuning in 2014

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2015

 • Informele hulp: wie doet er wat? - Kerncijfers

  15 december 2015

  Omvang, aard en kenmerken van mantelzorg en vrijwilligerswerk in de zorg en ondersteuning in 2014

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2015

 • Kwetsbaar alleen

  05 juli 2011

  De toename van het aantal kwetsbare alleenwonende ouderen tot 2030

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2011

 • Toekomstverkenning informele zorg

  18 oktober 2007

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2007

 • Verschillen in verzorging

  12 april 2007

  De verzorging van ouderen in negen EU-landen

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2007

 • Cijfermatige ontwikkelingen in de verstandelijk-gehandicaptenzorg

  23 augustus 2005

  Een vraagmodel

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2005

 • Zorg voor verstandelijk gehandicapten

  23 augustus 2005

  Ontwikkelingen in de vraag

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2005

 • Zorg en wonen voor kwetsbare ouderen

  27 mei 2004

  Rapportage ouderen 2004

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2004

 • Verklaringsmodel verpleging en verzorging: onderzoeksverantwoording

  30 november 2004

  Onderzoeksverantwoording

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2004

 • De leefsituatie van allochtone ouderen in Nederland

  17 december 2001

  Stand van zaken, ontwikkelingen en informatielacunes

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2001

 • Verslaglegging van de modellering van de geestelijke gezondheidszorg

  07 november 2002

  Ten behoeve van het Ramingsmodel zorg

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2002

219-spoefo

Verfijn uw zoekopdracht

Sorteren op

Resultaten per pagina

Home / Publicaties / Zoek publicatie / Zoekresultaten publicatie

Menu