logo

128 resultaten voor ‘ Zorg ’

Trefwoorden
219-spoefo
 • De WMO in beweging

  28 mei 2014

  Evaluatie Wet maatschappelijke ondersteuning 2010-2012

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2014

 • An international comparison of care for people with intellectual disabilities

  06 juli 2018

  An exploration

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2018

 • Meebetalen aan de zorg

  21 november 2012

  Nederlanders over solidariteit en betaalbaarheid van de zorg

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2012

 • Zorg en ondersteuning in Nederland: kerncijfers 2015

  23 januari 2017

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2017

 • Modellering van de care-sectoren in het Ramingsmodel Zorg

  05 februari 2003

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2003

 • Regionale verschillen in de wachtlijsten verpleging en verzorging

  15 november 2005

  Een empirisch onderzoek naar verklarende factoren

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2005

 • Hulp geboden

  18 september 2014

  Een verkenning van de mogelijkheden en grenzen van (meer) informele hulp

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2014

 • Profielen van vragers naar verpleging en verzorging

  15 maart 2007

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2007

 • Vermaatschappelijking in de zorg

  29 augustus 2005

  Ervaringen en verwachtingen van aanbieders en gebruikers in vijf gemeenten

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2005

 • Een lokaal sociaal contract

  15 maart 2018

  Voorwaarden voor een inclusieve samenleving

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2018

 • Kwetsbare ouderen

  04 februari 2011

  Landelijk beeld van de groeiende groep ouderen met meervoudige gezondheidsproblemen

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2011

 • Zorg en ondersteuning in Nederland: kerncijfers 2014

  25 april 2016

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2016

 • Cijfermatige ontwikkelingen in de verstandelijk-gehandicaptenzorg

  23 augustus 2005

  Een vraagmodel

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2005

 • Vragen om hulp - samenvatting

  24 april 2003

  Samenvatting van het onderzoeksrapport: vraagmodel verpleging en verzorging

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2003

 • Naar een stelsel van sociale indicatoren voor het Integraal toezicht jeugdzaken

  17 juni 2004

  Advies in opdracht van de Inspectie voor de Gezondheidszorg, de Inspectie Jeugdzorg, de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid en de Inspectie van het Onderwijs

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2004

 • Modellering van de gehandicaptenzorg

  23 april 2002

  Als onderdeel van het Ramingsmodel Zorg, tweede fase: vraag, aanbod, gebruik en kosten

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2002

 • Kijk op informele zorg

  15 september 2005

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2005

 • Langer zelfstandig

  10 februari 2017

  Ouder worden met hulpbronnen, ondersteuning en zorg

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2017

 • Kwetsbaar alleen

  05 juli 2011

  De toename van het aantal kwetsbare alleenwonende ouderen tot 2030

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2011

 • Naar draagkracht

  01 september 1999

  Een verkennend onderzoek naar draagvlak en draagkracht voor de vermaatschappelijking in de geestelijke gezondheidszorg

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 1999

 • Gelukkig in een verpleeghuis?

  22 september 2017

  Ervaren kwaliteit van leven en zorg van ouderen in verpleeghuizen en verzorgingshuizen

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2017

 • Advies ramingen verpleging en verzorging

  01 februari 2004

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2004

 • Vrouwen, mannen en mantelzorg

  11 juni 2009

  Informatieboekje dat verscheen ter gelegenheid van de 4e Nationale Mantelzorglezing

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2009

 • Profielen van vragers naar AWBZ-GGZ

  18 augustus 2009

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2009

 • Samenhangen in de zorg voor ouderen

  01 maart 1983

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 1996 en eerder

 • Steeds meer verstandelijk gehandicapten?

  10 maart 2010

  Ontwikkelingen in vraag en gebruik van zorg voor verstandelijk gehandicapten 1998-2008

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2010

 • Iemand moet het doen

  05 oktober 2010

  Ervaringen van verzorgers van partners

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2010

 • Voorzieningen voor slachtoffers van misdrijven

  07 april 2006

  Gebruik, bereik en draagvlak

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2006

 • Samenhang in de zorg voor jeugdigen

  01 december 1987

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 1996 en eerder

 • Bijzondere mantelzorg

  17 januari 2012

  Ervaringen van mantelzorgers van mensen met een verstandelijke beperking of psychiatrische problematiek

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2012

 • De vraag naar kinderopvang

  25 juni 2001

  Raming voor 2003-2007

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2001

 • Een eigen huis...

  10 januari 2006

  Ervaringen van mensen met verstandelijke beperkingen of psychiatrische problemen met zelfstandig wonen en deelname aan de samenleving

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2006

 • Factsheet gezondheid van vrouwen en mannen

  19 december 2013

  Aandeel vrouwen en mannen dat in het afgelopen jaar last heeft gehad van de 10 meest
  voorkomende langdurige aandoeningen/ziekten bij vrouwen, 2011/2012

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2013

 • De leefsituatie van allochtone ouderen in Nederland

  17 december 2001

  Stand van zaken, ontwikkelingen en informatielacunes

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2001

 • De mantelval

  01 december 2005

  Over de dreigende overbelasting van de mantelzorger

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2005

 • Vrijwillig verzorgd

  11 maart 2008

  Over vrijwilligerswerk voor zorgbehoevenden en mantelzorgers buiten de instellingen

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2008

 • De Wmo in beweging. Beknopte samenvatting

  28 mei 2014

  Evaluatie Wet maatschappelijke ondersteuning 2010-2012

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2014

 • Verslaglegging van de modellering van de ouderenzorg ten behoeve van het Ramingsmodel zorg

  28 november 2001

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2001

 • Het ziekenfonds, waar ligt de grens?

  12 februari 1997

  De gevolgen van veranderingen in de ziekenfondsverzekering voor de medische consumptie, de kosten van zorg en de koopkracht van huishoudens

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 1997

 • Kwetsbare ouderen in de praktijk

  28 april 2011

  Journalistieke samenvatting van <Kwetsbare ouderen>

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2011

 • Burgerperspectieven 2019|3

  27 september 2019

  Kwartaalbericht van het Continu Onderzoek Burgerperspectieven

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2019

 • Zorg beter begrepen

  04 december 2014

  Verklaringen voor de groeiende vraag naar zorg voor mensen met een verstandelijke beperking

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2014

 • IQ met beperkingen

  08 maart 2012

  De mate van verstandelijke handicap van zorgvragers in kaart gebracht

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2012

 • Veranderde zorg en ondersteuning voor mensen met een beperking

  27 juni 2018

  Landelijke evaluatie van de Hervorming Langdurige Zorg

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2018

 • Hoe groot is de vraag?

  26 oktober 2007

  Operationalisatie van de potentiële vraag naar AWBZ-gefinancierde zorg

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2007

 • VeVeRa-IV

  20 januari 2012

  Actualisatie en aanpassing ramingsmodel verpleging en verzorging 2009-2030

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2012

 • Vragen om hulp

  24 april 2003

  Vraagmodel verpleging en verzorging

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2003

 • Intramurale AWBZ-voorzieningen

  28 juni 2002

  Achtergronden bij gebruik en eigen bijdragen

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2002

 • Zorg en ondersteuning in Nederland: kerncijfers 2016

  17 november 2017

  Ontvangen hulp bij het huishouden, persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2017

 • Tijd op orde?

  11 november 2010

  Een analyse van de tijdsorde vanuit het perspectief van de burger

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2010

 • De opmars van het pgb

  10 mei 2011

  De ontwikkeling van het persoonsgebonden budget in nationaal en internationaal perspectief

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2011

 • Ouderenmishandeling in Nederland

  15 juni 2015

  Inzicht in kennis over omvang en achtergrond van ouderen die slachtoffer zijn van ouderenmishandeling

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2015

 • Zo gewoon mogelijk

  07 december 2001

  Een onderzoek naar draagvlak en draagkracht voor de vermaatschappelijking in de geestelijke gezondheidszorg

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2001

 • De veeleisende samenleving

  18 maart 2004

  De sociaal-culturele context van psychische vermoeidheid

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2004

 • Mantelzorg

  24 februari 2009

  Een overzicht van de steun van en aan mantelzorgers

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2009

 • Portretten van mantelzorgers

  23 oktober 2008

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2008

 • Modelontwikkeling thuiszorg

  15 maart 2000

  Hulpvragers, beperkingen en zorgtoewijzing

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2000

 • Burgerperspectieven 2015 | 3

  30 september 2015

  Kwartaalbericht van het Continu Onderzoek Burgerperspectieven

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2015

 • Vraagverkenning wonen en zorg voor ouderen

  19 december 1997

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 1997

 • Zorg en wonen voor kwetsbare ouderen

  27 mei 2004

  Rapportage ouderen 2004

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2004

 • Lasten onder de loep

  03 juli 2013

  De kostengroei van de zorg voor verstandelijk gehandicapten ontrafeld

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2013

 • Samenhang in de zorg

  01 mei 1986

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 1996 en eerder

 • Informele zorg ontvangen en verlenen: is de context van invloed?

  13 juni 2019

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2019

 • Verstandig verzorgd

  02 mei 2001

  Een empirisch onderzoek naar de efficiëntie van de intramurale zorg voor verstandelijk gehandicapten

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2001

 • Verschillen in verzorging

  12 april 2007

  De verzorging van ouderen in negen EU-landen

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2007

 • De zorg blijft

  03 januari 2000

  Verslag van een onderzoek onder familieleden en andere relaties van mensen met (langdurige) psychische problemen

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2000

 • De toekomst van de mantelzorg

  08 oktober 2009

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2009

 • Informele hulp: wie doet er wat? - Rapport

  15 december 2015

  Omvang, aard en kenmerken van mantelzorg en vrijwilligerswerk in de zorg en ondersteuning in 2014

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2015

 • Verslaglegging van de modellering van de geestelijke gezondheidszorg

  07 november 2002

  Ten behoeve van het Ramingsmodel zorg

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2002

 • Advies Kinderrechtenmonitor

  15 mei 2012

  Advies aan de Kinderombudsman voor het samenstellen van een tweede Kinderrechtenmonitor

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2012

 • Werkt verlof?

  22 april 2004

  Het gebruik van regelingen voor verlof en aanpassing van de arbeidsduur

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2004

 • Jeugdzorg in groeifase

  18 oktober 2011

  Ontwikkelingen in gebruik en kosten van de jeugdzorg

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2011

 • Vergrijzing, verpleging en verzorging

  15 december 2009

  Ramingen, profielen en scenario's 2005-2030

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2009

 • Kosten en baten van extramuralisering

  03 augustus 2004

  De gevolgen voor de Regeling hulpmiddelen

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2004

 • Liever thuis dan uit

  19 augustus 2006

  De indicatiestelling in de AWBZ voor zorg op afroep en verblijf

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2006

 • Ouderen in verpleeghuizen en verzorgingshuizen

  14 september 2017

  Landelijk overzicht van hun leefsituatie in 2015/'16

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2017

 • Het gezinsrapport

  06 november 1997

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 1997

 • Verpleging en verzorging verklaard

  14 oktober 2004

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2004

 • Kwesties voor het kiezen

  13 februari 2017

  Analyses van enkele maatschappelijke thema’s voor de Tweede Kamerverkiezingen 2017

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2017

 • Informele zorg

  01 maart 1994

  Een verkenning van huidige en toekomstige ontwikkelingen

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 1996 en eerder

 • De jeugd een zorg

  03 maart 2009

  Ramings- en verdeelmodel jeugdzorg 2007

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2009

 • De toekomst tegemoet

  21 december 2016

  Leren, werken, zorgen, samenleven en consumeren in het Nederland van later.
  Sociaal en Cultureel Rapport 2016

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2016

 • Samenloop van regelingen

  29 juni 2007

  Een onderzoek naar de samenloop van een aantal regelingen in zorg en sociale zekerheid

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2007

 • Sociaal en Cultureel Rapport 1998

  30 september 1998

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 1998

 • De ontwikkeling van AWBZ-uitgaven

  28 maart 2008

  Een analyse van awbz-uitgaven 1985-2005 en een raming van de uitgaven voor verpleging en verzorging 2005-2030

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2008

 • Wie zijn de cliënten van de langdurige AWBZ-thuiszorg?

  10 december 2010

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2010

 • Burgerperspectieven 2012 | 3

  28 september 2012

  Kwartaalbericht van het Continu Onderzoek Burgerperspectieven

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2012

 • Zorg voor verstandelijk gehandicapten

  23 augustus 2005

  Ontwikkelingen in de vraag

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2005

 • Tussen bed en budget

  11 december 1998

  Een empirisch onderzoek naar de doelmatigheid van algemene en academische ziekenhuizen in Nederland

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 1998

 • Informele hulp: wie doet er wat? - Kerncijfers

  15 december 2015

  Omvang, aard en kenmerken van mantelzorg en vrijwilligerswerk in de zorg en ondersteuning in 2014

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2015

 • Juist beschermd

  12 september 2006

  De determinanten van de woonsituatie van volwassen verstandelijk gehandicapten

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2006

 • De Wmo 2015 in praktijk

  31 januari 2018

  De lokale uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2018

 • Publiek voorzien

  06 november 2018

  Ontwikkelingen in de uitgaven en dienstverlening van 27 publieke voorzieningen

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2018

 • Typering van cliënten van AWBZ-gefinancierde verpleging en verzorging

  01 januari 2005

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2005

 • Burgerperspectieven 2019|2

  28 juni 2019

  Kwartaalbericht van het Continu Onderzoek Burgerperspectieven

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2019

 • Liefst zoals thuis

  17 januari 2007

  Ouders en kinderen over buitenschoolse opvang

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2007

 • VeVeRa-III

  15 december 2009

  Modelbeschrijving

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2009

 • Wonen met zorg

  02 juli 2019

  Verkenning van particuliere woonzorg voor ouderen

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2019

 • Typering van cliënten van AWBZ-gefinancierde verpleging en verzorging

  01 januari 2004

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2004

 • Het persoonsgebonden budget in de AWBZ

  15 november 2013

  Monitor 2012

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2013

219-spoefo

Verfijn uw zoekopdracht

Sorteren op

Resultaten per pagina

Home / Publicaties / Zoek publicatie / Zoekresultaten publicatie

Menu