logo

1387 resultaten voor ‘ ’

Trefwoorden
 • Zwevende gelovigen

  15 mei 2013

  Oude religie en nieuwe spiritualiteit

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2013

 • Zorg vragen of zorg dragen?

  18 december 2015

  Een verkenning van de invloed van netwerken en inkomen op het gebruik van langdurige zorg door Nederlandse 55-plussers

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2015

 • Zorg voor verstandelijk gehandicapten

  23 augustus 2005

  Ontwikkelingen in de vraag

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2005

 • Zorg in de laatste jaren

  01 november 2011

  Gezondheid en hulpgebruik in verzorgings- en verpleeghuizen 2000-2008

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2011

 • Zorg en wonen voor kwetsbare ouderen

  27 mei 2004

  Rapportage ouderen 2004

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2004

 • Zorgen voor Zorg

  14 september 2010

  Ramingen van de vraag naar personeel in verpleging en verzorging tot 2030

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2010

 • Zorgen voor thuiswonende ouderen

  17 april 2019

  Kennissynthese over de zorg voor zelfstandig wonende 75-plussers, knelpunten en toekomstige ontwikkelingen

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2019

 • Zorgen voor later

  02 maart 1981

  Desiderata voor een toekomstig ouderenbeleid

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 1996 en eerder

 • Zorg en ondersteuning in Nederland: kerncijfers 2016

  17 november 2017

  Ontvangen hulp bij het huishouden, persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2017

 • Zorg en ondersteuning in Nederland: kerncijfers 2015

  23 januari 2017

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2017

 • Zorg en ondersteuning in Nederland: kerncijfers 2014

  25 april 2016

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2016

 • Zorg en onbehagen in de bevolking

  Een verkenning van de publieke opinie op verzoek van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) ter voorbereiding van zijn congres op 10 oktober 2016

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2016

 • Zorg beter begrepen

  04 december 2014

  Verklaringen voor de groeiende vraag naar zorg voor mensen met een verstandelijke beperking

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2014

 • Zo gewoon mogelijk

  07 december 2001

  Een onderzoek naar draagvlak en draagkracht voor de vermaatschappelijking in de geestelijke gezondheidszorg

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2001

 • Zicht op zorggebruik

  10 februari 2015

  Ontwikkelingen in het gebruik van huishoudelijke hulp, persoonlijke verzorging en verpleging tussen 2004 en 2011

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2015

 • Zicht op de Wmo 2015

  25 oktober 2017

  Ervaringen van melders, mantelzorgers en gespreksvoerders

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2017

 • Zelfbepaalde zekerheden

  22 mei 2002

  Individuele keuzevrijheid in de sociale verzekeringen: draagvlak, benutting en determinanten

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2002

 • Zekere banden

  05 juni 2002

  Sociale cohesie, leefbaarheid en veiligheid

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2002

 • Youth with Disabilities

  28 maart 2006

  Gevonden in: en> Publications> Summaries by year> Summaries 2006

 • Youth report 1997

  17 april 1998

  Gevonden in: en> Publications> Summaries by year> Summaries 1998

 • Youth care: a growing future?

  29 november 2013

  Overview of actual demand for youth care services in the period 2001-2011 and forecast demand in the period 2011-2017

  Gevonden in: en> Publications> Summaries by year> Summaries 2013

 • Young people and sexual orientation

  16 januari 2015

  Experiences of and views on lesbian, gay, bisexual and heterosexual youth

  Gevonden in: en> Publications> Summaries by year> Summaries 2015

 • Yesterday today

  22 april 2015

  Interest and involvement in cultural heritage

  Gevonden in: en> Publications> Summaries by year> Summaries 2015

 • Worth the work

  17 september 2010

  The labour supply of low-educated women from an economic and sociological perspective

  Gevonden in: en> Publications> Summaries by year> Summaries 2010

 • Work Program 2000/2001

  10 mei 2000

  Gevonden in: en> Publications> Publications by year> Publications 1997-2000

 • Working within limits

  20 mei 2010

  Report on sickness absenteeism, incapacity for work and employment

  Gevonden in: en> Publications> Summaries by year> Summaries 2010

 • Working with impairments

  21 augustus 2012

  Trend report on sickness absenteeism, incapacity for work and labour participation of persons with health impairments

  Gevonden in: en> Publications> Summaries by year> Summaries 2012

 • Working their way out of poverty

  10 september 2010

  How (many) people escape from poverty

  Gevonden in: en> Publications> Summaries by year> Summaries 2010

 • Working part-time: (not) a problem?

  27 oktober 2009

  Gevonden in: en> Publications> Summaries by year> Summaries 2009

 • Working on the neighbourhood

  30 juli 2013

  Summary and conclusions

  Gevonden in: en> Publications> Summaries by year> Summaries 2013

 • Worden wie je bent

  17 november 2012

  Het leven van transgenders in Nederland

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2012

 • Wonen, wijken en interventies

  21 juni 2011

  Krachtwijkenbeleid in perspectief

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2011

 • Wonen met zorg

  02 juli 2019

  Verkenning van particuliere woonzorg voor ouderen

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2019

 • Women, men and help for parents(-in-law)

  30 april 2015

  Gevonden in: en> Publications> Summaries by year> Summaries 2015

 • Wmo- en AWBZ-voorzieningen 2009-2012

  03 september 2015

  Een nulmeting

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2015

 • Wisseling van de wacht: generaties in Nederland

  08 december 2010

  Sociaal en Cultureel Rapport 2010

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2010

 • Wikken en wegen in het hoger onderwijs

  06 oktober 2016

  Over studieloopbanen en instellingsbeleid

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2016

 • Wijkkwaliteiten

  08 april 2005

  De kwaliteit van de fysieke woonomgeving 1994–2002

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2005

 • Wie zijn de cliënten van de langdurige AWBZ-thuiszorg?

  10 december 2010

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2010

 • Wie werken er in het onderwijs?

  26 september 2006

  Op zoek naar het ‘eigene’ van de onderwijsprofessional

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2006

 • Wie maakt het verschil?

  26 januari 2017

  Sociale ongelijkheid in condities en consequenties van informele hulp. Oratie.

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2017

 • Wie doen er aan sport en cultuur?

  07 november 2013

  Eerste presentatie van gegevens uit de Vrijetijdsomnibus 2012

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2013

 • Who makes the difference?

  26 januari 2017

  Social inequality in the conditions for and consequences of informal help

  Gevonden in: en> Publications> Summaries by year> Summaries 2017

 • Who cares in Europe?

  06 juni 2014

  A comparison of long-term care for the over-50s in sixteen European countries

  Gevonden in: en> Publications> Publications by year> Publications 2014

 • Werkt verlof?

  22 april 2004

  Het gebruik van regelingen voor verlof en aanpassing van de arbeidsduur

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2004

 • Werkprogramma 2006-2007

  08 februari 2006

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2006

 • Werkprogramma 2004-2005

  22 maart 2004

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2004

 • Werkprogramma 2002-2003

  28 februari 2002

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2002

 • Werkprogramma 2000-2001

  10 mei 2000

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2000

 • Werklozen, arbeidsongeschikten en werkenden vergeleken

  01 juni 1984

  Eerste resultaten van een leefsituatie-onderzoek uit 1982

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 1996 en eerder

 • Werkloos toezien?

  13 mei 2016

  Gevolgen van de crisis voor emancipatie en welbevinden

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2016

 • Werkloos in crisistijd

  16 december 2009

  Baanverliezers, inkomensveranderingen en sociale gevolgen; een verkenning

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2009

 • Werkloosheid in goede banen

  30 september 2010

  Bijdragen aan de SCP-studiemiddag 2010

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2010

 • Werkgevers over de crisis

  28 april 2011

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2011

 • Werk en tevredenheid onder chronische zieken met een langdurige lichamelijke beperking: de rol van individuele competenties

  20 november 2008

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2008

 • Werken op de grens van wetenschap en beleid

  28 april 2006

  De lezingen van 20 januari 2006

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2006

 • Werk en mantelzorg

  13 februari 2019

  Kwaliteit van leven en het gebruik van ondersteuning op het werk

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2019

 • Werken en weldoen

  17 juni 2009

  Keuzes voor betaalde en onbetaalde arbeid

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2009

 • Werken aan de start

  22 januari 2018

  Jonge vrouwen en mannen op de arbeidsmarkt

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2018

 • Werk aan de wijk

  30 juli 2013

  Een quasi-experimentele evaluatie van het krachtwijkenbeleid

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2013

 • Werelden van verschil

  16 december 2015

  Over de sociaal-culturele afstand en positie van migrantengroepen in Nederland

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2015

 • Welzijnsbeleid in de lokale samenleving

  01 november 1993

  Onderzoekskader rapportage welzijnsbeleid en welzijnswerk

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 1996 en eerder

 • Wel trouwen, niet zoenen

  11 mei 2015

  De houding van de Nederlandse bevolking tegenover lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender personen 2015

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2015

 • Wel thuis?

  25 november 2016

  Literatuurstudie naar factoren die zelfstandig wonen van mensen met beperkingen beïnvloeden

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2016

 • Wel of niet aan het werk

  05 maart 2008

  Achtergronden van het onbenut arbeidspotentieel onder werkenden, werklozen en arbeidsongeschikten

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2008

 • Wellbeing in the Netherlands

  08 juli 2010

  The SCP life situation index since 1974

  Gevonden in: en> Publications> Publications by year> Publications 2010

 • Weinig over de schreef

  03 september 2008

  Een onderzoek naar onwenselijk gedrag in de
  breedtesport

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2008

 • Wat willen Nederlanders van de Europese Unie?

  17 mei 2019

  Een verkenning met enquêtes, een onlinedialoog en focusgroepen

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2019

 • Wat als zorg wegvalt

  26 november 2019

  Een simulatie van alternatieven voor zorg en ondersteuning voor mensen met een gezondheidsbeperking

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2019

 • Wasted energy?

  21 mei 1999

  Gevonden in: en> Publications> Summaries by year> Summaries 1999

 • Waar voor ons belastinggeld?

  11 januari 2012

  Prijs en kwaliteit van publieke diensten

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2012

 • Waarom blijven boeren?

  06 december 2001

  Over voortgang en beëindiging van het boerenbedrijf

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2001

 • Vulnerable and lonely?

  15 juni 2018

  Risk and protective factors in an ageing society

  Gevonden in: en> Publications> Summaries by year> Summaries 2018

 • Vrouwen, mannen en mantelzorg

  11 juni 2009

  Informatieboekje dat verscheen ter gelegenheid van de 4e Nationale Mantelzorglezing

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2009

 • Vrouwen, mannen en de hulp aan (schoon)ouders

  24 april 2015

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2015

 • Vrouwen aan de top

  21 augustus 2019

  Het aandeel vrouwen aan de top van het bedrijfsleven blijft achter bij het streefcijfer. Wat zijn de oorzaken, gevolgen en beleidsopties?

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2019

 • Vroegtijdige signalering van problemen bij 0-12 jarigen

  08 september 2005

  Invitational conference, georganiseerd door: SCP, TNO Kwaliteit van Leven en Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn (NIZW Jeugd)

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2005

 • Vroeger was het beter

  17 januari 2008

  SCP-nieuwjaarsuitgave 2008

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2008

 • Vrijwillig verzorgd

  11 maart 2008

  Over vrijwilligerswerk voor zorgbehoevenden en mantelzorgers buiten de instellingen

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2008

 • Vrijwilligerswerk vergeleken

  23 februari 1999

  Civil society en vrijwilligerswerk III

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 1999

 • Vrijwilligerswerk in meervoud

  07 mei 2009

  Civil society en vrijwilligerswerk 5

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2009

 • Vrijwilligersorganisaties onderzocht

  05 juli 2005

  Over het tekort aan vrijwilligers en de wijze van werving en ondersteuning

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2005

 • Vrijwillige inzet en ondersteuningsinitiatieven

  16 oktober 2013

  Een verkenning van Wmo-beleid en -praktijk in vijf gemeenten

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2013

 • Vrij om te helpen

  05 maart 2001

  Verkenning betaald langdurig zorgverlof

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2001

 • Vragen om hulp - samenvatting

  24 april 2003

  Samenvatting van het onderzoeksrapport: vraagmodel verpleging en verzorging

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2003

 • Vragen om hulp

  24 april 2003

  Vraagmodel verpleging en verzorging

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2003

 • Vraagverkenning wonen en zorg voor ouderen

  19 december 1997

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 1997

 • Vraag naar arbeid 2015

  09 september 2015

  Opvattingen en gedrag van werkgevers ten aanzien van actuele arbeidsmarktthema’s

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2015

 • Vraag naar arbeid 2013

  13 mei 2014

  Opvattingen en gedrag van werkgevers ten aanzien van actuele arbeidsmarktthema’s

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2014

 • Vraag naar arbeid 2011

  14 februari 2012

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2012

 • Voorzieningen voor slachtoffers van misdrijven

  07 april 2006

  Gebruik, bereik en draagvlak

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2006

 • Voorzieningen verdeeld

  23 februari 2017

  Profijt van de overheid

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2017

 • Voortgezet onderwijs in de jaren negentig

  18 april 2002

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2002

 • Voorstudie onderzoek 0-12-jarigen

  28 maart 2001

  Studie ten behoeve van de verbetering van de informatievoorziening over jonge kinderen

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2001

 • Voorstudie naar de produktiviteit van de arbeidsvoorziening

  01 november 1995

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 1996 en eerder

 • Voorstel voor de toekomstige ontwikkeling van de landelijke jeugdmonitor

  22 januari 2004

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2004

 • Voorlopig advies over het Wmo budget huishoudelijke hulp voor 2011

  12 mei 2010

  Uitgebracht aan het bestuurlijk overleg

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2010

 • Voorlopig advies over het Wmo-budget huishoudelijke hulp voor 2010

  08 april 2009

  Advies van het SCP uitgebracht aan het bestuurlijk overleg

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2009

 • Voor elkaar?

  19 december 2017

  Stand van de informele hulp in 2016

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2017

 • Voorbestemd tot achterstand?

  30 augustus 2011

  Armoede en sociale uitsluiting in de kindertijd en 25 jaar later

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2011

Verfijn uw zoekopdracht

Sorteren op

Resultaten per pagina

Home / Publicaties / Zoek publicatie / Zoekresultaten publicatie

Menu