logo

1387 resultaten voor ‘ ’

Trefwoorden
 • Zwevende gelovigen

  15 mei 2013

  Oude religie en nieuwe spiritualiteit

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2013

 • Zorg vragen of zorg dragen?

  18 december 2015

  Een verkenning van de invloed van netwerken en inkomen op het gebruik van langdurige zorg door Nederlandse 55-plussers

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2015

 • Zorg voor verstandelijk gehandicapten

  23 augustus 2005

  Ontwikkelingen in de vraag

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2005

 • Zorg in de laatste jaren

  01 november 2011

  Gezondheid en hulpgebruik in verzorgings- en verpleeghuizen 2000-2008

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2011

 • Zorg en wonen voor kwetsbare ouderen

  27 mei 2004

  Rapportage ouderen 2004

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2004

 • Zorgen voor Zorg

  14 september 2010

  Ramingen van de vraag naar personeel in verpleging en verzorging tot 2030

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2010

 • Zorgen voor thuiswonende ouderen

  17 april 2019

  Kennissynthese over de zorg voor zelfstandig wonende 75-plussers, knelpunten en toekomstige ontwikkelingen

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2019

 • Zorgen voor later

  02 maart 1981

  Desiderata voor een toekomstig ouderenbeleid

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 1996 en eerder

 • Zorg en ondersteuning in Nederland: kerncijfers 2016

  17 november 2017

  Ontvangen hulp bij het huishouden, persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2017

 • Zorg en ondersteuning in Nederland: kerncijfers 2015

  23 januari 2017

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2017

 • Zorg en ondersteuning in Nederland: kerncijfers 2014

  25 april 2016

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2016

 • Zorg en onbehagen in de bevolking

  Een verkenning van de publieke opinie op verzoek van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) ter voorbereiding van zijn congres op 10 oktober 2016

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2016

 • Zorg beter begrepen

  04 december 2014

  Verklaringen voor de groeiende vraag naar zorg voor mensen met een verstandelijke beperking

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2014

 • Zo gewoon mogelijk

  07 december 2001

  Een onderzoek naar draagvlak en draagkracht voor de vermaatschappelijking in de geestelijke gezondheidszorg

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2001

 • Zicht op zorggebruik

  10 februari 2015

  Ontwikkelingen in het gebruik van huishoudelijke hulp, persoonlijke verzorging en verpleging tussen 2004 en 2011

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2015

 • Zicht op de Wmo 2015

  25 oktober 2017

  Ervaringen van melders, mantelzorgers en gespreksvoerders

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2017

 • Zelfbepaalde zekerheden

  22 mei 2002

  Individuele keuzevrijheid in de sociale verzekeringen: draagvlak, benutting en determinanten

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2002

 • Zekere banden

  05 juni 2002

  Sociale cohesie, leefbaarheid en veiligheid

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2002

 • Youth with Disabilities

  28 maart 2006

  Gevonden in: en> Publications> Summaries by year> Summaries 2006

 • Youth report 1997

  17 april 1998

  Gevonden in: en> Publications> Summaries by year> Summaries 1998

 • Youth care: a growing future?

  29 november 2013

  Overview of actual demand for youth care services in the period 2001-2011 and forecast demand in the period 2011-2017

  Gevonden in: en> Publications> Summaries by year> Summaries 2013

 • Young people and sexual orientation

  16 januari 2015

  Experiences of and views on lesbian, gay, bisexual and heterosexual youth

  Gevonden in: en> Publications> Summaries by year> Summaries 2015

 • Yesterday today

  22 april 2015

  Interest and involvement in cultural heritage

  Gevonden in: en> Publications> Summaries by year> Summaries 2015

 • Worth the work

  17 september 2010

  The labour supply of low-educated women from an economic and sociological perspective

  Gevonden in: en> Publications> Summaries by year> Summaries 2010

 • Work Program 2000/2001

  10 mei 2000

  Gevonden in: en> Publications> Publications by year> Publications 1997-2000

 • Working within limits

  20 mei 2010

  Report on sickness absenteeism, incapacity for work and employment

  Gevonden in: en> Publications> Summaries by year> Summaries 2010

 • Working with impairments

  21 augustus 2012

  Trend report on sickness absenteeism, incapacity for work and labour participation of persons with health impairments

  Gevonden in: en> Publications> Summaries by year> Summaries 2012

 • Working their way out of poverty

  10 september 2010

  How (many) people escape from poverty

  Gevonden in: en> Publications> Summaries by year> Summaries 2010

 • Working part-time: (not) a problem?

  27 oktober 2009

  Gevonden in: en> Publications> Summaries by year> Summaries 2009

 • Working on the neighbourhood

  30 juli 2013

  Summary and conclusions

  Gevonden in: en> Publications> Summaries by year> Summaries 2013

 • Worden wie je bent

  17 november 2012

  Het leven van transgenders in Nederland

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2012

 • Wonen, wijken en interventies

  21 juni 2011

  Krachtwijkenbeleid in perspectief

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2011

 • Wonen met zorg

  02 juli 2019

  Verkenning van particuliere woonzorg voor ouderen

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2019

 • Women, men and help for parents(-in-law)

  30 april 2015

  Gevonden in: en> Publications> Summaries by year> Summaries 2015

 • Wmo- en AWBZ-voorzieningen 2009-2012

  03 september 2015

  Een nulmeting

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2015

 • Wisseling van de wacht: generaties in Nederland

  08 december 2010

  Sociaal en Cultureel Rapport 2010

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2010

 • Wikken en wegen in het hoger onderwijs

  06 oktober 2016

  Over studieloopbanen en instellingsbeleid

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2016

 • Wijkkwaliteiten

  08 april 2005

  De kwaliteit van de fysieke woonomgeving 1994–2002

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2005

 • Wie zijn de cliënten van de langdurige AWBZ-thuiszorg?

  10 december 2010

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2010

 • Wie werken er in het onderwijs?

  26 september 2006

  Op zoek naar het ‘eigene’ van de onderwijsprofessional

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2006

 • Wie maakt het verschil?

  26 januari 2017

  Sociale ongelijkheid in condities en consequenties van informele hulp. Oratie.

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2017

 • Wie doen er aan sport en cultuur?

  07 november 2013

  Eerste presentatie van gegevens uit de Vrijetijdsomnibus 2012

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2013

 • Who makes the difference?

  26 januari 2017

  Social inequality in the conditions for and consequences of informal help

  Gevonden in: en> Publications> Summaries by year> Summaries 2017

 • Who cares in Europe?

  06 juni 2014

  A comparison of long-term care for the over-50s in sixteen European countries

  Gevonden in: en> Publications> Publications by year> Publications 2014

 • Werkt verlof?

  22 april 2004

  Het gebruik van regelingen voor verlof en aanpassing van de arbeidsduur

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2004

 • Werkprogramma 2006-2007

  08 februari 2006

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2006

 • Werkprogramma 2004-2005

  22 maart 2004

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2004

 • Werkprogramma 2002-2003

  28 februari 2002

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2002

 • Werkprogramma 2000-2001

  10 mei 2000

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 2000

 • Werklozen, arbeidsongeschikten en werkenden vergeleken

  01 juni 1984

  Eerste resultaten van een leefsituatie-onderzoek uit 1982

  Gevonden in: nl> Publicaties> Alle publicaties> Publicaties 1996 en eerder

Verfijn uw zoekopdracht

Sorteren op

Resultaten per pagina

Home / Publicaties / Zoek publicatie / Zoekresultaten publicatie

Menu